Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI - wielozawodowy
Nazwa oddziału

 wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Opis