Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSGI - grupa oddziału przygotowania wojskowego
Nazwa oddziału

 grupa oddziału przygotowania wojskowego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Biologia

 Geografia

Opis