Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1 - technikum pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 technikum pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Na liście zawodów z przyszłością które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, znajduje się również technik pojazdów samochodowych.

Opis kierunku

Technik pojazdów samochodowych - kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

ABSOLWENT TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Uczeń, zdobywając te kwalifikację, będzie potrafił:

 • organizować obsługę i naprawiać  pojazdy samochodowe,
 • ocenić stan techniczny pojazdów, ustalić przyczynę niesprawności oraz sposoby napraw,
 • wykonywać naprawę pojazdów samochodowych,
 • kontrolować jakość wykonanych napraw,
 • prowadzić usługi motoryzacyjne,
 • sprzedawać pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne,
 • prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B (kurs prawa jazdy w programie nauczania).

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika pojazdów samochodowych, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum pojazdów samochodowych mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach mechanicznych.

 

Ważna informacja!!!

Dlaczego warto wybrać technikum?
Absolwenci Technikum, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego tylko z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej  jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Czyli dwa w jednym:  zdany egzamin zawodowy = zdany egzamin maturalny z przedmiotu na poziomie rozszerzonym