Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1 - technikum hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technikum hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi.

Opis kierunku

Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie.
Rozwijający się sektor prywatny, zatrudnienia również w małych pensjonatach, stanowiących potencjalne miejsce pracy dla absolwentów.
Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi.
W hotelarstwie można również pracować „na własny rachunek”, założyć własny pensjonat, hotel itp.

ABSOLWENT TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Uczeń, zdobywając te kwalifikację, będzie potrafił:

·         prowadzenia hotelowego biura obsługi klienta;

 • organizować przyjęcia, bankiety, imprezy sportowo-rekreacyjne i rozrywkowe;
 • świadczyć i przestrzegać procedury oferowanych usług;
 • nadzorować pracowników poszczególnych służb hotelowych;
 • prowadzić dokumentację zakładu;
 • profesjonalnie obsługiwać urządzenia biurowe, komputer i programy branżowe;
 • posługiwać się językiem obcym;
 • radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

W zawodzie hotelarza istnieją dwie możliwości rozwoju kariery oraz awansu w hierarchii organizacyjnej. Można pójść drogą zawodową od szeregowego stanowiska do stanowisk menadżerskich i kierowniczych. Awansem może być zatrudnienie u bardziej atrakcyjnego i prestiżowego pracodawcy. Doskonalenie umiejętności jest możliwe dzięki szkoleniom oferowanym przez firmy.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika hotelarstwa, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum hotelarskiego mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie szkół wyższych, np. turystyce, hotelarstwie.

 

Ważna informacja!!!

Dlaczego warto wybrać technikum?
Absolwenci Technikum, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego tylko z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej  jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Czyli dwa w jednym:  zdany egzamin zawodowy = zdany egzamin maturalny z przedmiotu na poziomie rozszerzonym