Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1 - technikum informatyczne
Nazwa oddziału

 technikum informatyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

Jeśli marzysz o pracy w doskonale płatnej branży IT w Polsce lub innych krajach UE, koniecznie sprawdź kierunek technik informatyk.

Opis kierunku

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

ABSOLWENT TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając te kwalifikację, będzie potrafił:

  • przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  • wykonać lokalną sieć komputerową;
  • naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
  • administrować sieciowymi systemami operacyjnymi;
  • tworzyć i administrować bazami danych;
  • tworzyć strony i aplikacje internetowe.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika informatyka, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum informatycznego mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach informatycznych.


Ważna informacja!!!

Dlaczego warto wybrać technikum?
Absolwenci Technikum, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego tylko z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej  jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Czyli dwa w jednym:  zdany egzamin zawodowy = zdany egzamin maturalny z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.