Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - medyczno - społeczna
Nazwa oddziału

 medyczno - społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język polski

 Język angielski

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo
język angielski
biologia


Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - do wyboru przez ucznia
chemia

język polski