Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - prawno - dziennikarska
Nazwa oddziału

 prawno - dziennikarska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo
język polski
język angielski
 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - do wyboru przez ucznia
geografia
wiedza o społeczeństwie
historia