Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - ekonomiczno -menadżerska
Nazwa oddziału

 ekonomiczno -menadżerska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo
matematyka
język angielski

 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - do wyboru przez ucznia
geografia
wiedza o społeczeństwie