Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2 - Technikum reklamy
Nazwa oddziału

 Technikum reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Informatyka

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

• przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

1. geografia, , język obcy; 2. matematyka, język obcy; 3. informatyka, język obcy;

4 geografia.

Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w :

• agencjach reklamowych,
• agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
• działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
• biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
• studiach graficznych,
• studiach produkcyjnych.


Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił :
• sprzedawać produkty i usługi reklamowe,
• zbierać informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań,
• przygotowywać informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
• organizować i prowadzić kampanie reklamowe,
• uczestniczyć w rozmowach handlowych,
• prezentować usługi reklamowe,

 

W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę w agencjach reklamowych.