Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Klasa humanistyczno - językowa
Nazwa oddziału

 Klasa humanistyczno - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

          przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

1.geografia, WOS, język obcy,

2. język polski, historia, język obcy;

3. język polski, WOS, język obcy;

          współpraca z Sądem Rejonowym w Bartoszycach;

          spotkania z przedstawicielami władz samorządowych – debaty;

         współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach;

         wycieczki dydaktyczne - Granica Państwa w Bezledach, Powiatowa Komenda Policji,  Sejm RP;

         zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, ZUMBA, tenis stołowy;

          konkursy i olimpiady językowe.

 

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

prawo, prawo europejskie, administracja, administracja publiczna, stosunki międzynarodowe, historia, psychologia, pedagogika, pedagogika obronna, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, kierunki lingwistyczne i inne.

 

* Przedmioty na poziomie rozszerzonym będą realizowane, gdy liczebność grupy będzie wynosić min. 15 osób