Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Klasa matematyczno - przyrodnicza
Nazwa oddziału

 Klasa matematyczno - przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Geografia

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

          przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w następujących wariantach:

1.matematyka, geografia, język obcy

2. biologia, chemia, język obcy;

          współpraca z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie - Wydział Ochrony Środowiska;

          współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – Warsztaty Chemiczne w Centrum Chemii w Małej Skali;

          wycieczki dydaktyczne do planetarium, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Instytutu Nauki i Techniki w Gdyni;

          wycieczka dydaktyczna – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim;

          działalność w następujących grupach PCK, Młoda Krew, Mali Wielcy Ratownicy, Młodzieżowa Grupa Ratowników Medycznych „ Joanici”

    

          konkursy przedmiotowe PANGEA, ARCHIMEDES, GEOPLANETA;

          koło geograficzne

.           projekt edukacyjny„Szkiełko i oko” – interdyscyplinarna edukacja w praktyce (zajęcia terenowe w Mazurskim Parku Krajobrazowym);

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, pielęgniarstwo, położnictwo, bioinformatyka, informatyka, technologie informatyczne w logistyce, elektronika, geologia, geografia, architektura krajobrazu, turystyka i rekreacja, logistyka, finanse i bankowość, ekonomia, fizykoterapia, kosmetologia, ochrona środowiska, analityka medyczna, technologia żywności, ratownictwo medyczne, zootechnika, bioinżynieria, biotechnologia,rybactwo, ochrona środowiska, ekologia, , leśnictwo, studia pożarnicze i inne.

 

*Przedmioty na poziomie rozszerzonym będą realizowane, gdy liczebność grupy będzie wynosić min. 15 osób