Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSGI - I A gr. ogólna
Nazwa oddziału

 I A gr. ogólna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

 Język angielski

Opis