Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1 - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik hotelarstwa - rozwijająca się branża turystyczna w naszym regionie, Polsce i w Europie oraz związana z tym rozbudowa bazy noclegowej sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników obsługujących gości w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i agroturystycznych. Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które są zainteresowane pracą w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą, lubią pracę z ludźmi, cenią różnorodność i wyzwania, chcą awansować i  rozwijać się, są ciekawe świata. Uczeń kształcąc się w zawodzie technik hotelarstwa nabędzie umiejętności: promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich, obsługi gości w recepcji hotelu, rezerwacji usług hotelarskich, udzielania informacji turystycznej, rozliczania kosztów pobytu w hotelu, przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych, przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów, stosowania technik nakrywania stołu, współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.