Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1 - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Technik mechatronik  projektuje i konstruuje urządzenia z wykorzystaniem technik komputerowych, obsługuje i programuje roboty przemysłowe, obsługuje urządzenia współczesnych linii produkcyjnych i montażowych.  Projektuje i serwisuje układy sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Diagnozuje i naprawia urządzenia z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych.
Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu, może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.