Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - klasa biologiczno - chemiczna, 4 letnie liceum
Nazwa oddziału

 klasa biologiczno - chemiczna, 4 letnie liceum

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

medycyna (lekarski), stomatologia, techniki dentystyczne, farmacja, pielęgniarstwo, biotechnologia, analityka medyczna, fizykoterapia, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, technologia leków, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, technologie chemiczne, oceanografia, kosmetologia, psychologia.