Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - klasa dziennikarsko - prawna, 4 letnie liceum
Nazwa oddziału

 klasa dziennikarsko - prawna, 4 letnie liceum

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, turystyka i rekreacja, logistyka mediów, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie.