Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
Adres
ul. Boh. Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce
Telefon
89 762 28 59
Fax
89 762 28 59
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Anna Jurgilewicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Dzień Otwarty - 27.05.2022 r.
 • Srebrna szkoła 2022
 • Srebrna szkoła 2021
 • Tytuł "Srebrnej Szkoły 2019"
 • Best in English - 3 miejsce w Polsce
 • Nasze liceum położone jest w centrum miasta.
 • Erasmus - Sycylia 2022
 • Erasmus - Sycylia 2022
 • Erasmus - Portugalia
 • Erasmus - Portugalia
 • Erasmus - Portugalia 2020
 • Erasmus - Turcja 2019
 • Erasmus - Litwa 2019
 • Erasmus - uczniowie z Włoch, Litwy, Turcji i Niemiec w odwiedzinach w naszym liceum
 • wycieczka do Gdańska
 • Uczestnicy certyfikowanego kursu języka angielskiego
 • zakończenie nauki kl. III 2022
 • Akcja "integracja"
 • Ognisko integracyjne
 • popołudnie z planszówkami
 • kółko szachowe
 • Dzień sportu
 • piknik matematyczny
 • Projekt "Inka"
 • Nasze siatkarki odnoszą niemałe sukcesy
Opis

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach jest szkołą z ponad 70 – letnią tradycją.


Wychowała wiele pokoleń ludzi sukcesu. Nasi absolwenci sprawują wysokie stanowiska nie tylko w mieście czy w powiecie, ale także w kraju i zagranicą. Jesteśmy szkołą z tradycją, ale również szkołą nowoczesną. Dokładamy wszelkich starań, aby zadowolić zmieniający się rynek potrzeb edukacyjnych.


Nasza szkoła – to szkoła z przedsiębiorczością. Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów. Stwarzamy swoim uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.Proponujemy następujące klasy:


A matematyczna

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo:
- matematyka
- język angielski
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - jeden do wyboru przez ucznia:
- fizyka
- informatyka
- geografia

Języki obce nowożytne: kontynuacja - język angielski, podstawa do wyboru - j. niemiecki, j. rosyjski, j.francuski

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka


Przygotowanie do studiów na kierunkach:

kierunki politechniczne,  finanse i rachunkowość, geodezja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, matematyka, geoinformatyka, architektura, transport i logistyka, informatyka, automatyka i robotyka, energetyka, elektrotechnika, mechatronika, telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, itp.


 
B humanistyczna
 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo:
- historia
język angielski
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - jeden do wyboru przez ucznia:
j. polski
- geografia
- wiedza o społeczeństwie
Języki obce nowożytne: kontynuacja - język angielski, podstawa do wyboru - j. niemiecki, j. rosyjski, j.francuski
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia

 
C medyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo:
- biologia
- język angielski
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - jeden do wyboru przez ucznia:
- chemia

- język polski

Języki obce nowożytne: kontynuacja - język angielski, podstawa do wyboru - j. niemiecki, j. rosyjski, j.francuski

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia


Przygotowanie do studiów na kierunkach: 

medycyna, stomatologia, farmacja, psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biotechnologia, analityka medyczna, fizjoterapia, położnictwo, weterynaria, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, technologie chemiczne, oceanografia, kosmetologia, dietetyka, itp.


 
D społeczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo:
- geografia
- język angielski
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - jeden do wyboru przez ucznia:
- język polski

- wiedza o społeczeństwie

Języki obce nowożytne: kontynuacja - język angielski, podstawa do wyboru - j. niemiecki, j. rosyjski, j.francuski

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia


prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, kryminalistyka, stosunki międzynarodowe, europeistyka, administracja, filologia angielska i inne filologie, turystyka i rekreacja,  logistyka mediów, kierunki pedagogiczne, nauki społeczne i polityczne, zarządzanie, socjologia, itp.

 

UWAGA:

Grupy przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym zostaną utworzone pod warunkiem wyboru przez 15-16 kandydatów do klas pierwszych.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Centrum miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 9.Historia

    Pierwsze wzmianki dotyczące szkoły sięgają 1377 roku. Wtedy to szkoła parafialna została przekształcona w szkołę łacińską. Szkoła w Bartoszycach cieszyła się opinią jednego z najprzedniejszych zakładów nauczania w Prusach Książęcych. A wszystko dzięki władzom miejskim, które starannie dobierały nauczycieli jak również dyrektorów placówki. W 1771 roku do użytku oddano nowy budynek, niezmieniony od roku 50 i 60 XIX wieku. Dobudowano salę gimnastyczną, budynek mieszkalny oraz rozbudowano zasadniczy korpus szkoły i w takiej formie obiekty przetrwały do dzisiaj.

    W roku szkolnym 1948/49 gimnazjum przejęło nową strukturę organizacyjną Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego, w której prowadzono nauczanie od I do XI klasy. W tym też czasie zlikwidowano podział na gimnazjum i liceum. Pierwsza matura planowo powinna odbyć się w roku szkolnym 1949/50, jednak z uwagi na małą ilość uczniów (14 osób) całą klasę w ciągu roku szkolnego przeniesiono do Giżycka. Pierwszy egzamin dojrzałości w Bartoszycach złożyło 28 abiturientów w roku szkolnym 1950/51.

    W dziesięć lat później tj. w roku szkolnym 1960/61 zlikwidowane zostały klasy stopnia podstawowego, w związku z czym szkoła od tej pory nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach, a od 18 czerwca 1966 r. nadano jej imię Stefana Żeromskiego.

Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe:

 • językowe:  j.polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego,
 • matematyczne,
 • chemiczne,
 • przedsiębiorczości,
 • informatyczne,
 • geograficzne
 • PCK,
 • wolontariat
 • Klub debat oksfordzkich
 • WOS
Kontakty zagraniczne


Od kilku lat realizujemy projekty Erasmus+ i nawiązujemy współpracę oraz przyjaźnie z nauczycielami i uczniami europejskich szkół partnerskich. 


W roku szkolnym 2019/2020  realizowaliśmy dwa projekty:

polsko-francuski  "Projet Europe: patrimoine, identité, futur” oraz „Webless World – SOS Shiny Object Syndrom”

z udziałem młodzieży z Litwy, Niemiec, Włoch i Turcji.


W roku szkolnym 2019/2020 realizowaliśmy projekt "Hercules", w którym współpracujemy z młodzieżą z  Portugalii, Bułgarii, Cypru, Litwy.


W roku szkolnym 2017/2018 nawiązaliśmy współpracę z francuskim liceum i zorganizowaliśmy wymianę młodzieżową połączoną z wycieczką do Paryża i Brukseli oraz zwiedzaniem Bretanii. 


W latach 2014-2016 braliśmy udział w polsko-francusko-rumuńskim projekcie  "Kamishibai - innowacja w dydaktyce nauczania języka francuskiego"
Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY: 
---------------------------------------------------

--- Zdawalność matury w 2021 roku w LO im. S. Żeromskiego 96,35 %

 

--- Tytuł honorowy "Srebrnej Szkoły 2022"

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w 23 Rankingu Liceów i Techników Perspektyw zajęło 11 miejsce w województwie warmińsko–mazurskim oraz 413 w kraju

--- Tytuł honorowy "Srebrnej Szkoły 2021"

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w 23 Rankingu Liceów i Techników Perspektyw zajęło 13 miejsce w województwie warmińsko–mazurskim oraz 385 w kraju

--- Tytuł honorowy "Brązowej Szkoły 2020"

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w 22 Rankingu Liceów i Techników Perspektyw zajęło 12 miejsce w województwie warmińsko–mazurskim 

--- Tytuł honorowy "Srebrnej Szkoły 2019"

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w 21 Rankingu Liceów i Techników Perspektyw zajęło 12 miejsce w województwie warmińsko–mazurskim oraz 425 w kraju


Kapituła Rankingu ocenia licea według trzech kryteriów: sukcesy uczniów w olimpiadach (30%),  wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%),  wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).


--- Tytuł : "CHIRON – SZKOŁA Z POTENCJAŁEM".

Tytuł jest przyznawany przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie za wysoki potencjał akademicki abiturientów i absolwentów szkoły. Prezentują oni najwyższy potencjał edukacyjny. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach otrzymało tytuł w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za 2019 rok.


--- Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości.


--- Aktywna współpraca z British Council,

czego wynikiem są corocznie egzaminy Cambridge ESOL w naszej placówce.


--- Odznaka Jakości eTwinning

nasze LIceum jest liderem liderów w następujących obszarach: praktyki cyfrowe,praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa, innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania, promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę


--- Możliwość zdawania egzaminu First Certificate in English (FCE)

uczniom, którzy będą prezentowali wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Oferujemy także możliwość przygotowania się do egzaminu Certificate in Advanced English (CAE).


--- Udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni, praktyków prawa, nauk medycznych, przedstawicieli służb mundurowych.


--- WYGRANA w konkursie #OSEWyzwanie w  2019r.,

organizowanym przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 


--- SUKCESY W KONKURSACH I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH   W ROKU SZKOLNYM. 2018/2019        

Aktywne uczestnictwo młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim


--- Współpraca z organami władzy samorządowej, m.in. przygotowywanie projektów ekologicznych, patriotycznych i społecznych:

- Przeglądy Filmów Prawdziwych.
- Akcje krwiodawstwa.
- Wolontariat.


--- ODZNAK HONOROWĄ PCK III STOPNIA

nadaną przez Kapitułę Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 
-----------------------------------------------------


Jakub Krzyszkowski

zajął 50 miejsce na etapie centralnym 48 OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ -  uzyskując tytuł FINALISTY, zdobył 64 indeksy uczelni wyższych w Polsce oraz zwolnienie z matury z biologii.

Praca badawcza, którą napisał Jakub a następnie bronił przed komisją, uzyskała najwyższy wynik i została wytypowana do Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców - EUCYS 2019. Po przetłumaczeniu na język angielski, będzie reprezentować Polskę na Finale Międzynarodowym Konkursu!

Finalista etapu centralnego OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ w 2018r.
Finalista etapu centralnego OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ w 2019r.Weronika Lewandowska

finalistką etapu centralnego XLIX OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - zwolniona  z matury pisemnej i ustnej z j. polskiego

III miejsce w etapie diecezjalnym XXIX OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ - tytuł finalisty etapu centralnego,


Aleksandra Małachowska

finalistką etapu centralnego L OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - zwolniona  z matury pisemnej i ustnej z j. polskiego.


V POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ 2019 - Jakub Lech—I miejsce, Karolina Szymańska—III miejsce,


Joanna Budna

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -  udział w eliminacjach okręgowych,


Michał Malicki

BEST IN ENGLISH -  III miejsce w Polsce,


ENGLISH HIGH FLIER - Kaliszuk Hanna 3 m w województwie, 264 w kraju, Miecznik Maria 2 m, w  68 w kraju, Malicki Michał 3m w województwie, 83 w kraju.


Michał Szaknis  

PIERWSZE MIEJSCE W POLSCE. - Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej w kategorii elektryczno-elektronicznej,

Laureat etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej (6 miejsce w Polsce) - 2017 r.

Laureat Pomorskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks" Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej,

Laureat Ogólnopolskiego Finału konkursu "IT oraz Cyberbezpieczeństwo 2017" (13 miejsce w Polsce).


Mateusz Kozłowski

Laureat III miejsca etapu okręgowego w kategorii elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 2017,

Laureat II miejsca etapu okręgowego w kategorii elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 2018,

Laureat Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej,

Finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2017r.


Dawid Rafalski

1 MIEJSCE W POLSCE, 34 MIEJSCE W RANKINGU EUROPEJSKIM W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE BEST IN ENGLISH 2016/2017.


Joanna Budna

Laureatka Ogólnopolskiej XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej.


Urszula Powierża

Laureatka XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.


Dawid Dopierała

III etap Olimpiady Fizycznej - 2017 r.

Finalista XV Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych odbywających się na UWM w Olsztynie uzyskał indeks na Wydziału Matematyki i Informatyki UWM - 2017 r.

VII miejsce w drużynowym konkursie "Matematyka w zarządzaniu",

Student elitarnego kierunku FIZYKA na Uniwersytecie Warszawskim.


Alicja Bańka

3 miejsce etapu okręgowego w XXV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.


Marcin Araśniewicz,

Piotr Dawidczyk
Patryk Kopertowski
jako drużyna w 2019r. 4 miejsce w Wojewódzkim Turnieju Astronomicznym.UZYSKANE INDEKSY UCZELNI WYŻSZYCH:

-----------------------------------------------------------------

- Michał Szaknis LAUREATEM Pomorskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks-2017", zorganizowanego przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

- Mateusz Kozłowski uczeń kl. II, LAUREAT XXI edycji KONKURSU CHEMICZNEGO "WYGRAJ INDEKS-2017" organizowanego przez Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii.

- Mateusz Bałuch, - Ignacy Bok indeksy na studia matematyczne lub informatyczne na UWM (z możliwością studiowania z indywidualnym programem studiów pod nadzorem opiekuna naukowego).

- Dawid Dopierała uzyskał indeks Wydziału Matematyki i Informatyki UWM - 2017 r

- Wojciech Koter - laureat konkursu "WYGRAJ INDEKS - 2013" Politechniki Gdańskiej - Wydział Chemii.

- Michał Sadowski - Indeks Wyższej Szkoły Bankowej - 2013- na wybranym kierunku oraz zwolnienie z opłat w I semestrze studiów.

- Barbara Kędzierska - laureatka konkursu "WYGRAJ INDEKS

- 2013" Politechniki Gdańskiej - Wydział Chemii.

- Michał Buszkiewicz - laureat konkursu „WYGRAJ INDEKS - 2012” organizowanego przez Politechnikę Gdańską – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Drzwi otwarte

Najnowszy film, najnowsza prezentacja

Poznaj nasze Liceum


 

Zakres wiekowy
15 do 19 lat
Zajęcia pozalekcyjne

NIE TYLKO NAUKĄ ŻYJE ŻEROM

    Poznajemy  się w czasie obozów integracyjnych dla klas I, wycieczek klasowych oraz wyjazdów edukacyjnych na zajęcia i warsztaty organizowane przez UWM w Olsztynie.

    Bawimy się razem w czasie „Otrzęsin” klas I, Andrzejek klasowych, Konkursów Bożonarodzeniowych, Studniówki, powitania wiosny …

    Rywalizujemy na wesoło w Sportowym Współzawodnictwie Międzyklasowym— dwa ognie, tenis stołowy i turniej rekreacyjny.

    Spędzamy razem popołudnia grając w gry planszowe w cyklu „Zagrajmy razem”.

    Bierzemy udział w Dniu Przedsiębiorczości odbywając jednodniową praktykę w zawodzie, który pragniemy wykonywać w przyszłości. To konfrontacja marzeń z rzeczywistością.

    Współorganizujemy Przegląd Filmów Prawdziwych, który odbywa się w auli szkolnej.

    Rozwijamy pasje w czasie warsztatów zielarskich i wikliniarskich.

    Dzielimy się najcenniejszym, co posiadamy — organizujemy akcje honorowego krwiodawstwa oraz rejestrację niespokrewnionych dawców szpiku kostnego, zbieramy korki od butelek by pomóc dzieciom niepełnosprawnym.

Redagujemy gazetkę szkolną ŻEROMEXPRESS.


                                                                                                                                                                                     Na pewno znajdziesz coś dla siebie!

 

Współpraca z pracodawcami


Nasza szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami z naszego regionu. 

Bierzemy udział w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa ten program to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.


Przedsiębiorcy  w ramach Dnia przedsiębiorczości umożliwiają odbycie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy. Dzięki temu młodzież ma możliwość zweryfikowania planów edukacyjnych i swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie. W przedsiębiorstwach młodzież zapoznaje się z organizacją i zarządzaniem firmą.