Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
Adres
ul.Boh. Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce
Telefon
89 762 28 59
Fax
89 762 28 59
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Anna Jurgilewicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Tytuł "Srebrnej Szkoły 2019"
 • Tradycja i nowoczesność
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
 • Logo LO
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
 • Nasze liceum położone jest w centrum miasta.
 • liceum
 • liceum
 • liceum
Opis

    Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach jest szkołą z ponad 70 – letnią tradycją.

Wychowała wiele pokoleń ludzi sukcesu. Nasi absolwenci sprawują wysokie stanowiska nie tylko w mieście czy w powiecie, ale także w kraju i zagranicą. Jesteśmy szkołą z tradycją, ale również szkołą nowoczesną. Dokładamy wszelkich starań, aby zadowolić zmieniający się rynek potrzeb edukacyjnych.

    Nasza szkoła – to szkoła z przedsiębiorczością. Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów. Stwarzamy swoim uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.Proponujemy następujące klasy:


ekonomiczno-menadżerska

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski i do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

matematyka, telekomunikacja, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka i transport.


prawno - dziennikarska

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski  i do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia


Przygotowanie do studiów na kierunkach:

prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, turystyka i rekreacja, logistyka mediów, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie.


medyczno - społeczna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia i do wyboru: chemia, język polski,

Przygotowanie do studiów na kierunkach: 

medycyna (lekarski), stomatologia, techniki dentystyczne, farmacja, pielęgniarstwo, biotechnologia, analityka medyczna, fizykoterapia, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, technologia leków, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, technologie chemiczne, oceanografia, kosmetologia, psychologia.Oferta
Dojazd

Centrum miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 9.Historia

    Pierwsze wzmianki dotyczące szkoły sięgają 1377 roku. Wtedy to szkoła parafialna została przekształcona w szkołę łacińską. Szkoła w Bartoszycach cieszyła się opinią jednego z najprzedniejszych zakładów nauczania w Prusach Książęcych. A wszystko dzięki władzom miejskim, które starannie dobierały nauczycieli jak również dyrektorów placówki. W 1771 roku do użytku oddano nowy budynek, niezmieniony od roku 50 i 60 XIX wieku. Dobudowano salę gimnastyczną, budynek mieszkalny oraz rozbudowano zasadniczy korpus szkoły i w takiej formie obiekty przetrwały do dzisiaj.

    W roku szkolnym 1948/49 gimnazjum przejęło nową strukturę organizacyjną Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego, w której prowadzono nauczanie od I do XI klasy. W tym też czasie zlikwidowano podział na gimnazjum i liceum. Pierwsza matura planowo powinna odbyć się w roku szkolnym 1949/50, jednak z uwagi na małą ilość uczniów (14 osób) całą klasę w ciągu roku szkolnego przeniesiono do Giżycka. Pierwszy egzamin dojrzałości w Bartoszycach złożyło 28 abiturientów w roku szkolnym 1950/51.

    W dziesięć lat później tj. w roku szkolnym 1960/61 zlikwidowane zostały klasy stopnia podstawowego, w związku z czym szkoła od tej pory nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach, a od 18 czerwca 1966 r. nadano jej imię Stefana Żeromskiego.

Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe:

 • językowe:  j.polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego,
 • matematyczne,
 • chemiczne,
 • przedsiębiorczości,
 • informatyczne,
 • geograficzne
 • PCK,
 • wolontariat
 • Klub debat oksfordzkich
 • WOS
Kontakty zagraniczne


Od kilku lat realizujemy projekty Erasmus+ i nawiązujemy współpracę oraz przyjaźnie z nauczycielami i uczniami europejskich szkół partnerskich. 


W roku szkolnym 2020/2021  kontynuujemy dwa projekty:

polsko-francuski  "Projet Europe: patrimoine, identité, futur” oraz „Webless World – SOS Shiny Object Syndrom”

z udziałem młodzieży z Litwy, Niemiec, Włoch i Turcji.


W tym roku szkolnym kończymy realizację projektu  "Hercules", w którym współpracujemy z młodzieżą z  Portugalii, Bułgarii, Cypru, Litwy.


W roku szkolnym 2017/2018 nawiązaliśmy współpracę z francuskim liceum i zorganizowaliśmy wymianę młodzieżową połączoną z wycieczką do Paryża i Brukseli oraz zwiedzaniem Bretanii. 


W latach 2014-2016 braliśmy udział w polsko-francusko-rumuńskim projekcie  "Kamishibai - innowacja w dydaktyce nauczania języka francuskiego"
Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY: 
---------------------------------------------------

--- Zdawalność matury w 2019 roku w LO im. S. Żeromskiego 97,63 %

w powiecie bartoszyckim: ogólnie we wszystkich szkołach 82%, w liceach 86 %,

w województwie warmińsko-mazurskim: ogólnie 85,0%, w liceach 89,5%,

w kraju ogólnie 87,5%,w liceach 91,3 %

 

--- Tytuł honorowy "Srebrnej Szkoły 2019"

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w 21 Rankingu Liceów i Techników Perspektyw zajęło 12 miejsce w województwie warmińsko–mazurskim oraz 425 w kraju

--- Tytuł honorowy "Brązowej Szkoły 2020"

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w 21 Rankingu Liceów i Techników Perspektyw zajęło 12 miejsce w województwie warmińsko–mazurskim 

Kapituła Rankingu ocenia licea według trzech kryteriów: sukcesy uczniów w olimpiadach (30%),  wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%),  wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).


--- Tytuł : "CHIRON – SZKOŁA Z POTENCJAŁEM".

Tytuł jest przyznawany przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie za wysoki potencjał akademicki abiturientów i absolwentów szkoły. Prezentują oni najwyższy potencjał edukacyjny. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach otrzymało tytuł w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za 2019 rok.


--- Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości.


--- Aktywna współpraca z British Council,

czego wynikiem są corocznie egzaminy Cambridge ESOL w naszej placówce.


--- Odznaka Jakości eTwinning

nasze LIceum jest liderem liderów w następujących obszarach: praktyki cyfrowe,praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa, innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania, promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę


--- Możliwość zdawania egzaminu First Certificate in English (FCE)

uczniom, którzy będą prezentowali wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Oferujemy także możliwość przygotowania się do egzaminu Certificate in Advanced English (CAE).


--- Udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni, praktyków prawa, nauk medycznych, przedstawicieli służb mundurowych.


--- WYGRANA w konkursie #OSEWyzwanie w  2019r.,

organizowanym przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 


--- SUKCESY W KONKURSACH I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH   W ROKU SZKOLNYM. 2018/2019        

Aktywne uczestnictwo młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim


--- Współpraca z organami władzy samorządowej, m.in. przygotowywanie projektów ekologicznych, patriotycznych i społecznych:

- Przeglądy Filmów Prawdziwych.
- Akcje krwiodawstwa.
- Wolontariat.


--- ODZNAK HONOROWĄ PCK III STOPNIA

nadaną przez Kapitułę Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 
-----------------------------------------------------


Jakub Krzyszkowski

zajął 50 miejsce na etapie centralnym 48 OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ -  uzyskując tytuł FINALISTY, zdobył 64 indeksy uczelni wyższych w Polsce oraz zwolnienie z matury z biologii.

Praca badawcza, którą napisał Jakub a następnie bronił przed komisją, uzyskała najwyższy wynik i została wytypowana do Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców - EUCYS 2019. Po przetłumaczeniu na język angielski, będzie reprezentować Polskę na Finale Międzynarodowym Konkursu!

Finalista etapu centralnego OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ w 2018r.
Finalista etapu centralnego OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ w 2019r.Weronika Lewandowska

finalistką etapu centralnego XLIX OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - zwolniona  z matury pisemnej i ustnej z j. polskiego

III miejsce w etapie diecezjalnym XXIX OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ - tytuł finalisty etapu centralnego,


Aleksandra Małachowska

finalistką etapu centralnego L OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - zwolniona  z matury pisemnej i ustnej z j. polskiego.


V POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ 2019 - Jakub Lech—I miejsce, Karolina Szymańska—III miejsce,


Joanna Budna

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -  udział w eliminacjach okręgowych,


Michał Malicki

BEST IN ENGLISH -  III miejsce w Polsce,


ENGLISH HIGH FLIER - Kaliszuk Hanna 3 m w województwie, 264 w kraju, Miecznik Maria 2 m, w  68 w kraju, Malicki Michał 3m w województwie, 83 w kraju.


Michał Szaknis  

PIERWSZE MIEJSCE W POLSCE. - Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej w kategorii elektryczno-elektronicznej,

Laureat etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej (6 miejsce w Polsce) - 2017 r.

Laureat Pomorskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks" Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej,

Laureat Ogólnopolskiego Finału konkursu "IT oraz Cyberbezpieczeństwo 2017" (13 miejsce w Polsce).


Mateusz Kozłowski

Laureat III miejsca etapu okręgowego w kategorii elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 2017,

Laureat II miejsca etapu okręgowego w kategorii elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 2018,

Laureat Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej,

Finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2017r.


Dawid Rafalski

1 MIEJSCE W POLSCE, 34 MIEJSCE W RANKINGU EUROPEJSKIM W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE BEST IN ENGLISH 2016/2017.


Joanna Budna

Laureatka Ogólnopolskiej XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej.


Urszula Powierża

Laureatka XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.


Dawid Dopierała

III etap Olimpiady Fizycznej - 2017 r.

Finalista XV Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych odbywających się na UWM w Olsztynie uzyskał indeks na Wydziału Matematyki i Informatyki UWM - 2017 r.

VII miejsce w drużynowym konkursie "Matematyka w zarządzaniu",

Student elitarnego kierunku FIZYKA na Uniwersytecie Warszawskim.


Alicja Bańka

3 miejsce etapu okręgowego w XXV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.


Marcin Araśniewicz,

Piotr Dawidczyk
Patryk Kopertowski
jako drużyna w 2019r. 4 miejsce w Wojewódzkim Turnieju Astronomicznym.UZYSKANE INDEKSY UCZELNI WYŻSZYCH:

-----------------------------------------------------------------

- Michał Szaknis LAUREATEM Pomorskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks-2017", zorganizowanego przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

- Mateusz Kozłowski uczeń kl. II, LAUREAT XXI edycji KONKURSU CHEMICZNEGO "WYGRAJ INDEKS-2017" organizowanego przez Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii.

- Mateusz Bałuch, - Ignacy Bok indeksy na studia matematyczne lub informatyczne na UWM (z możliwością studiowania z indywidualnym programem studiów pod nadzorem opiekuna naukowego).

- Dawid Dopierała uzyskał indeks Wydziału Matematyki i Informatyki UWM - 2017 r

- Wojciech Koter - laureat konkursu "WYGRAJ INDEKS - 2013" Politechniki Gdańskiej - Wydział Chemii.

- Michał Sadowski - Indeks Wyższej Szkoły Bankowej - 2013- na wybranym kierunku oraz zwolnienie z opłat w I semestrze studiów.

- Barbara Kędzierska - laureatka konkursu "WYGRAJ INDEKS

- 2013" Politechniki Gdańskiej - Wydział Chemii.

- Michał Buszkiewicz - laureat konkursu „WYGRAJ INDEKS - 2012” organizowanego przez Politechnikę Gdańską – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Drzwi otwarte


Film na kanale Youtube

 

 

Prezentacja w chmurze

Dodał: Mirosław Gutowski       9 czerwca 2020r.
Zakres wiekowy
15 do 19 lat
Zajęcia pozalekcyjne

NIE TYLKO NAUKĄ ŻYJE ŻEROM

    Poznajemy  się w czasie obozów integracyjnych dla klas I, wycieczek klasowych oraz wyjazdów edukacyjnych na zajęcia i warsztaty organizowane przez UWM w Olsztynie.

    Bawimy się razem w czasie „Otrzęsin” klas I, Andrzejek klasowych, Konkursów Bożonarodzeniowych, Studniówki, powitania wiosny …

    Rywalizujemy na wesoło w Sportowym Współzawodnictwie Międzyklasowym— dwa ognie, tenis stołowy i turniej rekreacyjny.

    Spędzamy razem popołudnia grając w gry planszowe w cyklu „Zagrajmy razem”.

    Bierzemy udział w Dniu Przedsiębiorczości odbywając jednodniową praktykę w zawodzie, który pragniemy wykonywać w przyszłości. To konfrontacja marzeń z rzeczywistością.

    Współorganizujemy Przegląd Filmów Prawdziwych, który odbywa się w auli szkolnej.

    Rozwijamy pasje w czasie warsztatów zielarskich i wikliniarskich.

    Dzielimy się najcenniejszym, co posiadamy — organizujemy akcje honorowego krwiodawstwa oraz rejestrację niespokrewnionych dawców szpiku kostnego, zbieramy korki od butelek by pomóc dzieciom niepełnosprawnym.

Redagujemy gazetkę szkolną ŻEROMEXPRESS.


                                                                                                                                                                                     Na pewno znajdziesz coś dla siebie!

 

Współpraca z pracodawcami


Nasza szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami z naszego regionu. 

Bierzemy udział w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa ten program to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.


Przedsiębiorcy  w ramach Dnia przedsiębiorczości umożliwiają odbycie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy. Dzięki temu młodzież ma możliwość zweryfikowania planów edukacyjnych i swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie. W przedsiębiorstwach młodzież zapoznaje się z organizacją i zarządzaniem firmą.