Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
Adres
ul.Boh. Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce
Telefon
89 762 28 59
Fax
89 762 28 59
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Anna Jurgilewicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Logo LO
 • Tytuł "Srebrnej Szkoły 2019"
 • Nasze liceum położone jest w centrum miasta.
 • liceum
 • liceum
 • liceum
Opis

    Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach jest szkołą z ponad 70 – letnią tradycją, wychowała wiele pokoleń ludzi sukcesu. Nasi absolwenci sprawują wysokie stanowiska nie tylko w mieście czy w powiecie, ale także w kraju i zagranicą. Jesteśmy szkołą z tradycją, ale również szkołą nowoczesną. Dokładamy wszelkich starań, aby zadowolić zmieniający się rynek potrzeb edukacyjnych.

    Nasza szkoła – to szkoła z przedsiębiorczością. Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów. Stwarzamy swoim uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Oferta
Dojazd
Centrum miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 9.
Historia

    Pierwsze wzmianki dotyczące szkoły sięgają 1377 roku. Wtedy to szkoła parafialna została przekształcona w szkołę łacińską. Szkoła w Bartoszycach cieszyła się opinią jednego z najprzedniejszych zakładów nauczania w Prusach Książęcych. A wszystko dzięki władzom miejskim, które starannie dobierały nauczycieli jak również dyrektorów placówki. W 1771 roku do użytku oddano nowy budynek, niezmieniony od roku 50 i 60 XIX wieku. Dobudowano salę gimnastyczną, budynek mieszkalny oraz rozbudowano zasadniczy korpus szkoły i w takiej formie obiekty przetrwały do dzisiaj.

    W roku szkolnym 1948/49 gimnazjum przejęło nową strukturę organizacyjną Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego, w której prowadzono nauczanie od I do XI klasy. W tym też czasie zlikwidowano podział na gimnazjum i liceum. Pierwsza matura planowo powinna odbyć się w roku szkolnym 1949/50, jednak z uwagi na małą ilość uczniów (14 osób) całą klasę w ciągu roku szkolnego przeniesiono do Giżycka. Pierwszy egzamin dojrzałości w Bartoszycach złożyło 28 abiturientów w roku szkolnym 1950/51.

    W dziesięć lat później tj. w roku szkolnym 1960/61 zlikwidowane zostały klasy stopnia podstawowego, w związku z czym szkoła od tej pory nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach, a od 18 czerwca 1966 r. nadano jej imię Stefana Żeromskiego.

Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe:

 •  językowe: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego, j. szwedzkiego,
 •  matematyczne,
 •  biologiczne,
 • chemiczne,
 • fizyczne,
 • przedsiębiorczości,
 • informatyczne,
 • artystyczne,
 • PCK,
 • sportowe,
 • wolontariat.
Kontakty zagraniczne

>>   W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu ,,HERCULES- HERitage and CULture: Exploring, Sharing and preserving the hidden treasures of European cultural heritage’’,  który zakończy się w roku 2020. W ramach projektu przewiduje się kilkudniowe wyjazdy uczniów do państw partnerskich. Natomiast wiosną 2020 roku będziemy mieli okazję odkryć piękno naszej Ojczyzny przed wszystkimi partnerami zagranicznymi. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I i II. Braliśmy już udział w trzech wymianach międzynarodowych. Zwiedziliśmy Cypr, Bułgarię oraz Słowację. W następnym roku szkolnym zostały zaplanowane pobyty na Litwie oraz w Portugalii. 

>>   W ramach projektu Erasmus+ pt. Kamishibai - innowacja w dydaktyce nauczania języka francuskiego cztery szkoły rumuńskie (Liceul Tehnologic Ocna-Mures, Scoala Gimnaziala Lucian Blaga, Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza, Palatul Copillor Alba Iulia) oraz trzy licea francuskie (Lycée Jules Verne, Lycée Pommerit-Jaudy, Lycée Saint-Pierre).

>>   W ramach projektu INTERNATIONAL SCHOOL PARTNERSHIP SARMAS - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO Lets discover the secrets of English language z Middle School St. Andrew SARMAS z Rumunii.

Osiągnięcia

1. W 21 Rankingu Liceów i Techników Perspektyw Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach zajęło 12 miejsce w województwie warmińsko–mazurskim oraz 425 w kraju.

Tym samym otrzymaliśmy tytuł honorowy "Srebrnej Szkoły 2019".

Kapituła Rankingu ocenia licea według trzech kryteriów: sukcesy uczniów w olimpiadach (30%),  wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%),  wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

2. Uzyskany tytuł : "CHIRON – SZKOŁA Z POTENCJAŁEM".
Tytuł jest przyznawany przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie za wysoki potencjał akademicki abiturientów i absolwentów szkoły. Prezentują oni najwyższy potencjał edukacyjny. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach otrzymało tytuł w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za 2019 rok.

3. Uzyskanie certyfikatu Szkoły Przedsiębiorczości.

4. Realizacja Polsko – Francusko - Rumuńskiego projektu edukacyjnego w ramach programu ERAZMUS pt: Kamis Shibai dotyczącego innowacyjnych metod nauczania języka francuskiego.

5. Aktywna współpraca z British Council, czego wynikiem są corocznie egzaminy Cambridge ESOL w naszej placówce.

6. Możliwość zdawania egzaminu First Certificate in English (FCE) uczniom, którzy będą prezentowali wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Oferujemy także możliwość przygotowania się do egzaminu Certificate in Advanced English (CAE).

7. Udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni, praktyków prawa, nauk medycznych, przedstawicieli służb mundurowych.

8. Aktywne uczestnictwo młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim:

SUKCESY W KONKURSACH I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH   W ROKU SZK. 2018/2019

48 OLIMPIADA BIOLOGICZNA - Jakub Krzyszkowski zajął 50 miejsce na etapie centralnym uzyskując tytuł FINALISTY, zdobył 64 indeksy uczelni wyższych w Polsce oraz zwolnienie z matury z biologii.

Praca badawcza, którą napisał Jakub a następnie bronił przed komisją, uzyskała najwyższy wynik i została wytypowana do Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców - EUCYS 2019. Po przetłumaczeniu na język angielski, będzie reprezentować Polskę na Finale Międzynarodowym Konkursu!


XLIX OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Weronika Lewandowska finalistką etapu centralnego— zwolniona  z matury pisemnej i ustnej z j. polskiego.

42 EDYCJA  OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" - Kacper  Siudek—I miejsce w eliminacjach powiatowych, zakwalifikował się do wojewódzkich zmagań, które odbędą się 26 kwietnia,

V POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ - Jakub Lech—I miejsce, Karolina Szymańska—III miejsce,

OLIMPIADA EKOLOGICZNA - Jakub Krzyszkowski zakwalifikował się do etapu centralnego,

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA GEOGRAFICZNA - Joanna Budna udział w eliminacjach okręgowych,

XXIX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIE - Weronika Lewandowska - III miejsce w etapie diecezjalnym, tytuł finalisty etapu centralnego,

BEST IN ENGLISH - Michał Malicki III miejsce w Polsce,

ENGLISH HIGH FLIER - Kaliszuk Hanna 3 m w województwie, 264 w kraju, Miecznik Maria 2 m, w  68 w kraju, Malicki Michał 3m w województwie, 83 w kraju.

>>Michał Szaknis<< Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej w kategorii elektryczno-elektronicznej zajmując PIERWSZE MIEJSCE W POLSCE. Laureat etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej (6 miejsce w Polsce) - 2017 r. Laureat Pomorskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks" Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, Laureat Ogólnopolskiego Finału konkursu "IT oraz Cyberbezpieczeństwo 2017" (13 miejsce w Polsce).

>>Mateusz Kozłowski<< Laureat III miejsca etapu okręgowego w kategorii elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 2017, Laureat II miejsca etapu okręgowego w kategorii elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 2018, Laureat Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej, Laureat III miejsca etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

>>Dawid Rafalski<< 1 MIEJSCE W POLSCE, 34 MIEJSCE W RANKINGU EUROPEJSKIM W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE BEST IN ENGLISH 2016/2017. >>Joanna Budna<< Laureatka Ogólnopolskiej XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej.

>>Urszula Powierża<< Laureatka XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

>>Dawid Dopierała<< III etap Olimpiady Fizycznej - 2017 r. Finalista XV Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych odbywających się na UWM w Olsztynie uzyskał indeks na Wydziału Matematyki i Informatyki UWM - 2017 r. VII miejsce w drużynowym konkursie "Matematyka w zarządzaniu", Student elitarnego kierunku FIZYKA na Uniwersytecie Warszawskim.

- Alicja Bańka 3 miejsce etapu okręgowego w XXV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

- Michał Podlaszuk, Kuba Żukowski, Konrad Suszko, uczniowie klasy 1a zdobyli 4 miejsce w Wojewódzkim Turnieju Astronomicznym.

9. Współpraca z organami władzy samorządowej, m.in. przygotowywanie projektów ekologicznych, patriotycznych i społecznych:

- Przeglądy Filmów Prawdziwych.

- Akcje krwiodawstwa.

- Wolontariat.

10. UZYSKANE INDEKSY UCZELNI WYŻSZYCH:

- Michał Szaknis LAUREATEM Pomorskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks-2017", zorganizowanego przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

- Mateusz Kozłowski uczeń kl. II, LAUREAT XXI edycji KONKURSU CHEMICZNEGO "WYGRAJ INDEKS-2017" organizowanego przez Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii.

- Mateusz Bałuch, - Ignacy Bok indeksy na studia matematyczne lub informatyczne na UWM (z możliwością studiowania z indywidualnym programem studiów pod nadzorem opiekuna naukowego).

- Dawid Dopierała uzyskał indeks Wydziału Matematyki i Informatyki UWM - 2017 r

- Wojciech Koter - laureat konkursu "WYGRAJ INDEKS - 2013" Politechniki Gdańskiej - Wydział Chemii.

- Michał Sadowski - Indeks Wyższej Szkoły Bankowej - 2013- na wybranym kierunku oraz zwolnienie z opłat w I semestrze studiów.

- Barbara Kędzierska - laureatka konkursu "WYGRAJ INDEKS

- 2013" Politechniki Gdańskiej - Wydział Chemii.

- Michał Buszkiewicz - laureat konkursu „WYGRAJ INDEKS - 2012” organizowanego przez Politechnikę Gdańską – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Drzwi otwarte

24 kwietnia 2019r. od godz. 11.00 dla klas 3 gimnazjum

25 kwietnia 2019r. od godz. 11.00 dla klas 8 szkoły podstawowej

    W programie:

 • prezentacja liceum,
 • informacje o ofercie szkoły na rok 2019-2020,
 • quiz z atrakcyjnymi nagrodami,
 • gry i zabawy sportowe,
 • zwiedzanie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Zakres wiekowy
15 do 19 lat
Zajęcia pozalekcyjne

NIE TYLKO NAUKĄ ŻYJE ŻEROM

    Poznajemy  się w czasie obozów integracyjnych dla klas I, wycieczek klasowych oraz wyjazdów edukacyjnych na zajęcia i warsztaty organizowane przez UWM w Olsztynie.

    Bawimy się razem w czasie „Otrzęsin” klas I, Andrzejek klasowych, Konkursów Bożonarodzeniowych, Studniówki, powitania wiosny …

    Rywalizujemy na wesoło w Sportowym Współzawodnictwie Międzyklasowym— dwa ognie, tenis stołowy i turniej rekreacyjny.

    Spędzamy razem popołudnia grając w gry planszowe w cyklu „Zagrajmy razem”.

    Bierzemy udział w Dniu Przedsiębiorczości odbywając jednodniową praktykę w zawodzie, który pragniemy wykonywać w przyszłości. To konfrontacja marzeń z rzeczywistością.

    Współorganizujemy Przegląd Filmów Prawdziwych, który odbywa się w auli szkolnej.

    Rozwijamy pasje w czasie warsztatów zielarskich i wikliniarskich.

    Dzielimy się najcenniejszym, co posiadamy — organizujemy akcje honorowego krwiodawstwa oraz rejestrację niespokrewnionych dawców szpiku kostnego, zbieramy korki od butelek by pomóc dzieciom niepełnosprawnym.


                                                                                                                                                                                     Na pewno znajdziesz coś dla siebie!

 

Współpraca z pracodawcami

Zdawalność matury w liceach w 2018 roku

 

w LO im. S. Żeromskiego 95,6%

w powiecie bartoszyckim 88%

w województwie warmińsko-mazurskim 89%

w kraju 90%