Augustów
Wniosek
Powiat Augustowski - Szkoła Ponadpodstawowa 2022 r.
 • Dane dziecka
 • Szkoła obwodowa
 • Wybrane szkoły
 • Szkoła podstawowa
 • Kryteria uzupełniające
 • Inne dane
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane placówki 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza
   Oddziały:
   II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
   Oddziały:
   Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego
   Oddziały:
   Technikum Nr 2
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
   Oddziały:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Szkoła podstawowa którą ukończył kandydat

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Kryteria uzupełniające (różnicujące)

      Popraw następujące dane:
       Popraw następujące dane:

        Inne dane o kandydacie

        Popraw następujące dane:
         Popraw następujące dane:

          Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

          Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać elektronicznie do szkoły pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją elektronicznego przesyłania dokumentów (wniosku, oświadczeń), która znajduje się na zakładce Dokumenty.

          Dopiero po wysłaniu dokumentów do szkoły, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

          Niepodanie adresu e-mail spowoduje brak możliwości otrzymywania pocztą elektroniczną informacji z systemu, dotyczących przebiegu rekrutacji.

          W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

           
          Zapisz Anuluj

          Popraw następujące dane:

           • Dane dziecka
           • Szkoła obwodowa
           • Wybrane szkoły
           • Szkoła podstawowa
           • Kryteria uzupełniające
           • Inne dane
           • Zakończ