Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza - IM PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Nazwa oddziału

 IM PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Dodatkowe wymagania

 test sprawnościowy

Opis

Klasa przygotowania wojskowego umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:

  • Języka angielskiego
  • Geografii

Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej, Lotnicza Akademia Wojskowa, Akademia Wojsk Lądowych, Akademia Marynarki Wojennej oraz innych kierunkach przygotowania do pracy w służbach mundurowych (policja, wojsko, straż graniczna)

Warunkiem przyjęcia jest również pozytywny wynik testu sprawności fizycznej..