Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza - ID PSYCHOLOGICZNA
Nazwa oddziału

 ID PSYCHOLOGICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

biologia

język angielski

Opis

Profil psychologiczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:

  • Języka polskiego
  • Biologii
  • Języka angielskiego

Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, socjologia, filozofia, biologia, filologia angielska