Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza - IC PRAWNICZO-MEDIALNA
Nazwa oddziału

 IC PRAWNICZO-MEDIALNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia lub wiedza o społeczeństwie

Opis

Profil prawniczo-medialny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Historia/Wiedza o społeczeństwie (do wyboru przez ucznia)

Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia, filozofia, marketing, reklama i nowe media, zarządzanie kulturą i mediami, mediaworking (marketing internetowy), filologia angielska, historia, kierunki związane z teatrem i filmem, aktorstwo.