Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - I h technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 I h technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje nowego. W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

TECHNIK HOTELARSTWA ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO: sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem obcym zawodowym, tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy.

Szkoła zapewni Ci nie tylko możliwość opanowania teoretycznej wiedzy, ale zorganizuje także praktyki w obiektach noclegowych, umożliwi wyjazdy na targi branżowe, wystawy i wycieczki w celu bliższego poznania rynku turystycznego i gastronomicznego.