Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - I pr technik programista
Nazwa oddziału

 I pr technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista to osoba zajmująca się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych w tym aplikacji webowych. Potrafiąca administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach i aplikacjach komputerowych.

Osoby podsiadające wykształcenie w zawodzie technik programista mogą pracować na stanowisku:

 • programisty
 • twórcy gier komputerowych, aplikacji,
 • testera oprogramowania,
 • grafika kreatywnego
 • twórcę animacji
 • webmaster
 • pozycjoner stron internetowych

Umiejętności, predyspozycje zawodowe: chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,  traktowanie swojego zawodu jako pasji, umiejętność twórczego i abstrakcyjnego myślenia, umiejętność analitycznego podejścia do problemu, systematyczność, wytrwałość w realizacji powierzonych zadań, umiejętność współpracy z wymagającymi zleceniodawcami, umiejętność współpracy w grupie.

Osoba kształcąca się w zawodzie technik programista:

 • Tworzy i administruje bazami danych;
 • Tworzy strony i aplikacje internetowe.
 • Projektuje, programuje  i testuje zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektuje, programuje  i testuje aplikacje desktopowe;
 • Projektuje, programuje  i testuje aplikacje mobilne.