Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - I d geograficzno-społeczny
Nazwa oddziału

 I d geograficzno-społeczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa Id rozwija zainteresowania problemami geograficzno - społecznymi. Jej uczniowie to młodzież, którą interesuje świat i chce poznawać jego walory turystyczne i krajoznawcze, interesująca się prawem i polityką, funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i społecznych  – aktywna, twórcza, kreatywna.

 

Nauka w klasie geograficzno – społecznej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

gospodarka przestrzenna, geografia, architektura krajobrazu, inżynieria ekologiczna, leśnictwo, transport, bezpieczeństwo narodowe, nauki społeczne, turystyka i rekreacja, PR (Public Relations), HR (Human Relations), stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, filologie obce  i inne

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie geograficzno – społecznej:

- warsztaty dziennikarskie z elementami grafiki komputerowej,

- zajęcia rozwijające kreatywność w pisaniu i liczeniu

 

Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku geograficzno – społecznym:

- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Pileckiego (seminaria, warsztaty, konkursy, wyjazdy edukacyjne),

- sesje naukowe prowadzone w szkole przez wykładowców z uczelni wyższych,

- zajęcia przygotowujące do olimpiady geograficznej i Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, 

- Augustowszczyzna – zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,

- sesje Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,

- doradztwo zawodowe,

- elementy edukacji prawnej i obywatelskiej,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny tok nauki)