Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - I c humanistyczny
Nazwa oddziału

 I c humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język angielski

Opis

Klasa Ic rozwija zainteresowania problemami humanistycznymi, kształci aktywność społeczną; to klasa dla tych, którzy lubią odwiedzać kino i teatr. Jej uczniowie to młodzież interesująca się literaturą, sztuką, historią, analizująca społeczne zależności i reguły polityczne, gospodarcze, religijne i kulturowe  – aktywna, spostrzegawcza, krytyczno myśląca.

 

Nauka w klasie humanistycznej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

prawo, psychologia, socjologia, filologie obce, polonistyka, dziennikarstwo, nauki społeczne, PR (Public Relations), HR (Human Relations), stosunki międzynarodowe, historia, administracja, politologia, europeistyka, filozofia, lingwistyka, aktorstwo, teatrologia i inne

 

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie humanistycznej:

język łaciński i kultura antyczna

elementy edukacji prawnej i obywatelskiej

zajęcia rozwijające kreatywność w liczeniu

 

Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku humanistycznym:

- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Pileckiego (seminaria, warsztaty, konkursy, wyjazdy edukacyjne),

- zajęcia przygotowujące do olimpiad: literatury i języka polskiego, historycznej, wiedzy o społeczeństwie,

- sesje Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,

- doradztwo zawodowe,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny program/tok zajęć)