Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - I b matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 I b matematyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

język angielski

Opis

Klasa Ib rozwija zainteresowania problemami matematycznymi, technicznymi, ekonomicznymi, kształci logiczne myślenie niezbędne podczas wykonywania większości zawodów, a także w życiu codziennym.

 

Nauka w klasie matematyczno - fizycznej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

matematyka, rachunkowość, finanse, bankowość, ekonomia, kierunki politechniczne, wojskowość, informatyka, logistyka, elektronika, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, gospodarka przestrzenna, geografia, turystyka  i inne

 

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie matematyczno - fizycznej:

programowanie i grafika komputerowa,

zajęcia rozwijające kreatywność w pisaniu i liczeniu

 

Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku matematyczno - fizycznym:

- wykłady na uczelniach wyższych (Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska),

- sesje naukowe w szkole prowadzone przez wykładowców z uczelni wyższych,

- doradztwo zawodowe,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- fizyczne eksperymentowanie, czyli z fizyką inaczej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny tok nauki)