Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - I hd technik handlowiec
Nazwa oddziału

 I hd technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe oraz ekonomiczno-finansowe w  przedsiębiorstwie.

Bardzo ciekawy, ekonomiczny kierunek. W programie wiele godzin zajęć praktycznych w pracowni handlowej, lekcje marketingu i reklamy oraz ciekawe wycieczki przedmiotowe.

Kierunek ten przygotowuje ucznia do kontynuowania nauki na studiach związanych z  ekonomią, handlem, zarządzaniem, finansami, logistyką, lub do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczeń poznaje podstawy ekonomii, podstawy marketingu i reklamy, zasady organizowania własnej działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji ekonomicznej, prowadzenia korespondencji przedsiębiorstwa w języku polskim i  angielskim.

Uczeń analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Program nauczania obejmuje również obsługę programów finansowo-księgowych i nowoczesnych urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwach handlowych.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Sprzedawca
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Kierownik działu handlowego
 • Handlowiec ds. usług transportowych
 • Spedytor – handlowiec
 • Inżynier sprzedaży – handlowiec
 • Key Account Manager
 • Specjalista ds handlu
 • Account Manager
 • Dyrektor handlowy
 • Asystent w dziale księgowości
 • Specjalista ds E-commerce

Umiejętności, uzdolnienia przydatne w zawodzie: łatwość nawiązywania kontaktów, chęć pracy w zespole, chęć rozwoju osobistego, umiejętności przekonywania i negocjowania, zdolności menedżerskie, umiejętność słuchania, odporność na stres, operatywność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji.