Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - I if technik informatyk
Nazwa oddziału

 I if technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją oraz prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik informatyk mogą pracować na stanowiskach:

 • administratora sieci
 • analityka systemowego
 • grafika komputerowego
 • webmastera
 • montera
 • serwisanta
 • sprzedawcy w sklepie komputerowym

Absolwent technikum w klasie technik informatyk może znaleźć zatrudnienie właściwie we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych (np. w bankach, urzędach, szpitalach).

Praktyki: w trakcie nauki uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie III i IV w wybranej przez siebie firmie z branży informatycznej. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

Predyspozycje zawodowe: logiczne, analityczne myślenie, dokładność i systematyczność.

Osoba kształcąca się w zawodzie technik informatyk:

 • posługuje się systemami operacyjnymi,
 • pracuje w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługuje się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami,
 • posługuje się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguruje sprzęt i oprogramowanie,
 • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych,
 • projektuje bazy danych i ich oprogramowania,
 • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami.