Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - I d polonistyczno-medialny
Nazwa oddziału

 I d polonistyczno-medialny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia lub język angielski

Opis

Klasa Id rozwija zainteresowania problemami humanistycznymi, edukacją medialną. Jej uczniowie to młodzież interesująca się literaturą, sztuką, historią, prawem i polityką, nowymi mediami – aktywna, twórcza, kreatywna.

 

Nauka w klasie polonistyczno - medialnej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

prawo, psychologia, socjologia, filologie obce, polonistyka, dziennikarstwo, nauki społeczne, PR (Public Relations), HR (Human Relations), stosunki międzynarodowe, historia, administracja, politologia, europeistyka, filozofia, lingwistyka, aktorstwo, teatrologia i inne

 

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie polonistyczno - medialnej:

- warsztaty dziennikarskie z elementami grafiki komputerowej,

- zajęcia rozwijające kreatywność w pisaniu i liczeniu

 

Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku polonistyczno - medialnym:

- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej (seminaria, warsztaty, konkursy, wyjazdy edukacyjne),

- sesje naukowe prowadzone w szkole przez wykładowców z uczelni wyższych,

- zajęcia przygotowujące do olimpiad: literatury i języka polskiego, historycznej, wiedzy o społeczeństwie, 

- sesje Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,

- doradztwo zawodowe,

- elementy edukacji prawnej i obywatelskiej,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny tok nauki)