Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - I c polonistyczno-społeczny
Nazwa oddziału

 I c polonistyczno-społeczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

geografia

historia lub wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa Ic rozwija zainteresowania problemami humanistycznymi, kształci aktywność społeczną; to klasa dla tych, których interesuje świat i chcieliby poznawać jego walory turystyczne i krajoznawcze, lubią odwiedzać kino i teatr. Jej uczniowie to młodzież interesująca się literaturą, sztuką, historią, analizująca społeczne zależności i reguły polityczne, gospodarcze, religijne i kulturowe,  – aktywna, spostrzegawcza, krytyczno myśląca.

 

Nauka w klasie polonistyczno - społecznej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

polonistyka, kulturoznawstwo, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, inżynieria ekologiczna, leśnictwo,  transport, bezpieczeństwo narodowe, ochrona środowiska, nauki społeczne, turystyka i rekreacja, PR (Public Relations), HR (Human Relations), stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, filozofia, historia sztuki  i inne

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie polonistyczno - społecznej:

lektorat języka łacińskiego i kultury antycznej

elementy edukacji prawnej i obywatelskiej

elementy edukacji sprzyjającej rozwijaniu myślenia krytycznego

 

Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku medialno - prawniczym:

- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej (seminaria, warsztaty, konkursy, wyjazdy edukacyjne),

- zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie,  literatury i języka polskiego,

- sesje Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,

- doradztwo zawodowe,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny program/tok zajęć)