Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - I a przyrodniczo-medyczny
Nazwa oddziału

 I a przyrodniczo-medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia lub fizyka

język angielski

Opis

Klasa Ia umożliwia rozwój zainteresowań problemami biologicznymi, chemicznymi, tajnikami świata przyrody, medycyny i ekologii.

Nauka w klasie przyrodniczo - medycznej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

medycyna, farmacja, stomatologia, techniki dentystyczne, weterynaria, fizjoterapia, AWF, ratownictwo medyczne, biologia, chemia, psychologia, pielęgniarstwo, ekologia, położnictwo, kosmetologia, ochrona środowiska, logopedia, analityka medyczna, technologia żywności, biotechnologia i inne

 

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie przyrodniczo - medycznej:

chemia w zadaniach (innowacja pedagogiczna metodyczna),

angielski medyczny

lektorat języka łacińskiego

zajęcia rozwijające kreatywność w pisaniu i liczeniu

 

Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku przyrodniczo - medycznym:

- zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim i na Politechnice Warszawskiej,

- sesje naukowe prowadzone w szkole przez wykładowców z uczelni wyższych,

- zajęcia przygotowujące do olimpiad: biologicznej, ekologicznej, wiedzy o HIV/AIDS, języka angielskiego,

- doradztwo zawodowe,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny tok nauki)