Augustów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - I w wielozawodowa
Nazwa oddziału

 I w wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Zawody

 Cukiernik

 Fotograf

 Fryzjer

 Kucharz

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Sprzedawca

Opis

wielozawodowcze