Augustów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - I mrw monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 I mrw monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

Opis

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie