Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - I hd technik handlowiec
Nazwa oddziału

 I hd technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

technik handlowiec