Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - I if technik informatyk
Nazwa oddziału

 I if technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

technik informatyk