Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - Ib technik budownictwa
Nazwa oddziału

 Ib technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

technik budownictwa