Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - a medyczno - weterynaryjny
Nazwa oddziału

 a medyczno - weterynaryjny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Kształcenie w tej klasie umożliwia rozwój zainteresowań problemami biologicznymi, chemicznymi, tajnikami świata przyrody, medycyny i ekologii.

Nauka w klasie medyczno - weterynaryjnej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

medycyna, farmacja, stomatologia, techniki dentystyczne, weterynaria, fizjoterapia, AWF, ratownictwo medyczne, biologia, chemia, psychologia, pielęgniarstwo, ekologia, położnictwo, kosmetologia, ochrona środowiska, logopedia, analityka medyczna, technologia żywności, biotechnologia i inne

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie medyczno - weterynaryjnej:

- chemia w zadaniach

- angielski medyczny


Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku medyczno – weterynaryjnym:

- zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Medycznym i na Politechnice Warszawskiej,

- sesje naukowe prowadzone w szkole przez wykładowców z uczelni wyższych,

- zajęcia przygotowujące do olimpiad: biologicznej, ekologicznej, wiedzy o HIV/AIDS, języka angielskiego,

- doradztwo zawodowe,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny program/tok zajęć)