Augustów
Technikum
Technikum Nr 2 - I TŻiUG
Nazwa oddziału

 I TŻiUG

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które są:

- zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
- kreatywne i operatywne w działaniu,
- interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu,
- mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
- chcą awansować i rozwijać się,
- lubią pracować w zespole.


Czego uczy się technik żywienia i usług gastronomicznych?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

- przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
- stosowania receptur gastronomicznych,
- układania i oceny jadłospisów,
- organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
- stosowania technik nakrywania stołu,
- współpracy w zespole,
- obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
- planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
- wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
- przechowywania i utrwalania żywności,
- języka obcego zawodowego.


Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych