Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza - I M przygotowania wojskowego
Nazwa oddziału

 I M przygotowania wojskowego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 test sprawnościowy

Opis

klasa przygotowania wojskowego