Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza - I A medyczno-przyrodnicza
Nazwa oddziału

 I A medyczno-przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

klasa medyczno - przyrodnicza