Augustów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - I mrw
Nazwa oddziału

 I mrw

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie