Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - I hd
Nazwa oddziału

 I hd

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

technik handlowiec