Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza
Zespół szkół
Adres
ul.Śródmieście 31, 16-300 Augustów
Telefon
876432402
Fax
876432402
E-mail
Strona www
Dyrektor
Anna Monika Sus-Cilulko
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Jesteśmy Zespołem Szkół Ogólnokształcących, w ramach którego funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza, I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. I Liceum jest najstarszą placówką oświatową wśród szkół średnich w Augustowie. Młodzież kształci się w 21 oddziałach o zróżnicowanych przedmiotach rozszerzonych, doskonale przygotowujących do matury i studiów wyższych. Szkoła od lat odnotowuje bardzo wysoki wskaźnik przyjęć na studia, liczne są też sukcesy w konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach.  Rokrocznie osiąga wysokie wyniki egzaminów maturalnych, wyższe niż średnia kraju i województwa. W związku z czym od 15 lat wyróżniana jest w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw znajdując się w czołówce liceów województwa podlaskiego. Szkoła posiada prestiżowe tytuły: Szkoła z Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Wiarygodna Szkoła oraz Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości. Od lat najlepsi uczniowie realizują indywidualne toki nauki z takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, fizyka, chemia, matematyka. Szkoła  współpracuje z uczelniami wyższymi (Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Politechniką Warszawską, Akademią Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołą Informatyki w Łomży). Organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym i naukowym, mających na celu rozwijanie zainteresowań i pasji, pogłębianie wiedzy m.in. Tydzień Kultury Szkolnej, Konkurs Tożsamość Polaka, Konkurs Młodego Aktora, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach edukacyjnych ERASMUS+ i POWER.  Naszą dumą jest działający od 35 lat Teatr Szkolny Res Humanae. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w kulturze i jej współtworzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/TeatrResHumanae/.

Szkoła składa się z budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną, salą fitnessu i kompleksu boisk „Orlik”. Młodzież korzysta z nowoczesnej bazy dydaktycznej m.in. laboratoriów językowych, pracowni chemicznej, pracowni biologicznej, pracowni języka polskiego i nowoczesnej pracowni informatycznej. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są sale wyposażone w monitory i tablice interaktywne oraz sprzęt multimedialny. Posiadamy profesjonalnie wyposażoną salę teatralną przygotowaną do realizacji zajęć teatralnych i wystawiania spektakli teatralnych. Do dyspozycji uczniów jest również sala fitness wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny z x-boxem. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny.

Naszym celem nie było nigdy gonienie za wynikami, lecz twórcza i obustronnie inspirująca praca z uczniem, któremu szkoła umożliwia, poprzez udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, indywidualny rozwój naukowy. Jeżeli bardzo Ci zależy, aby być uczniem właśnie naszej szkoły, zaznacz w podaniu w pierwszej kolejności wszystkie oddziały podane w naszej ofercie http://piramowicz.pl/index.php/rekrutacja-2/

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum miasta.
Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest najstarszą placówką oświatową wśród szkół średnich w Augustowie. Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstało Państwowe Seminarium Nauczycielskie, przekształcone następnie w roku 1933 w Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza. W okresie powojennym szkoła zmieniała swoje nazwy i siedziby: była m.in. Szkołą Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego (1948-1950), Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym (1950- 1965), a od roku 1965 pozostaje Liceum Ogólnokształcącym. Zawsze jednak, niezależnie od nazw i siedzib, tworzyli ją ci sami ludzie – nauczyciele i uczniowie.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań tworzone są w zależności od potrzeb uczniów. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania między innymi: w szkolnym teatrze "Res Humanae", Klubie Europejskim, Kole Języka Angielskiego, Kole Wolontariatu i na dodatkowych zajęciach sportowych (lekka atletyka, piłka koszykowa, piłka siatkowa, szachy), Kole Filozoficznym, Kole Języka Polskiego, Szkolnym Klubie Robotyków.. Prowadzone są konsultacje i zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym. W każdym roku oferta zajęć pozalekcyjnych jest poszerzana, według zainteresowań uczniów.

 Szkoła realizowała następujące projekty edukacyjne:

 - „Akademia Jutra”, którego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. W ramach tego projektu zrealizowano również kilka mniejszych projektów m.in. Towarzystwo Chemiczne, Warsztaty teatralno - filmowe w Łodzi, Wycieczka szlakiem tatarskim, Rajd rowerowy Studzieniczna - Swoboda, Wycieczki do Warszawy, Spływ kajakowy Czarną Hańczą;

 - „Parki Narodowe- perły naszego regionu” współfinansowany z WFOŚiGW mający na celu popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o walorach przyrodniczych naszego regionu.

- „Nauka nie zna granic”, którego celem była integracja młodzieży Polski i Litwy poprzez tworzenie prezentacji multimedialnych o swoich krajach w języku angielskim z wykorzystaniem laboratorium językowego;

- „Archimedes” finansowany z EFS skierowany do uczniów uzdolnionych oraz zainteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi, w ramach którego odbywały się dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, chemii i biologii, wyjazdy na zajęcia laboratoryjne do Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie;

- Projekt „Białystok - dobre miejsce do studiowania’, w ramach którego odbywały się zajęcia z matematyki, chemii, biologii, historii, j.angielskiego.

- Projekt „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!” polegający na realizacji interdyscyplinarnych programów nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 - Projekt "Innowacyjne zajęcia wychowania fizycznego drogą do poprawy sprawności młodego pokolenia" mający na celu wyposażenie sali fitness w sprzęt do realizacji zajęć sportowych.

- Projekt "Teatr łączy tradycję z nowoczesnością" mający na celu wyposażenie sali teatralnej w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz klimatyzację umożliwiający realizację zajęć i profesjonalnych spektakli.

- Projekt „Naucz się uczyć” w ramach programu ERASMUS + KA2 mający na celu poznanie nowych metod nauczania i uczenia się. Młodzież poznawała te techniki na wyjazdach do krajów partnerskich tj. Bułgarii i Portugalii.

- Projekt "Wspólne europejskie uczenie się" w ramach projektu  "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Projekt dotyczy poznawania systemów edukacyjnych szkoły partnerskiej we Włoszech.

- Projekt "Z Augustowa do Walencji" w ramach programu ERASMUS +. Projekt dotyczy poznania systemu edukacyjnego Walencji oraz doskonalenie umiejętności językowych.

- Projekt "Odkryć  Nieznane" w ramach programu ERASMUS +. Projekt ma na celu poznanie kultury i historii krajów partnerskich Włoch i Grecji oraz zapoznanie z historią naszego kraju partnerów projektu.

Kontakty zagraniczne

Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową ze szkołami z wielu krajów europejskich m.in. od wielu lat współpracujemy z Polską Szkołą w Trokach na Litwie, z Gimnazjum „Ryto" w Druskiennikach, Secondary School Dimitar Blagoev w Svishtov w Bułgarii oraz Agrupamento de Escolas w Barcelos w Portugalii.  Od 20 lat organizujemy zajęcia „Zielonej Szkoły” w Hiszpanii, Chorwacji i we Włoszech. Nawiązaliśmy współpracę z włoską szkołą z Brescii w Lombardii z którą zrealizowaliśmy  projekt  "Ponadnarodowa mobilność uczniów" z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach którego kilkudziesięcioosobowa grupa młodzież naszej szkoły wyjechała  do kraju partnerskiego doskonalić i rozwijać umiejętności w zakresie języka angielskiego. Obecnie realizujemy dwa nowe projekty z "Augustowa do Walencji" oraz "Odkryć Nieznane" w ramach  których kilkudziesięcioosobowe grupy młodzieży naszej szkoły wyjadą do krajów partnerskich Hiszpania, Włochy, Grecja.


Osiągnięcia

W ciągu swojej  95-letniej historii szkoła wykształciła tysiące młodych ludzi, którzy dzisiaj piastują wysokie stanowiska państwowe, są wykładowcami na wyższych uczelniach, prawnikami, inżynierami, lekarzami, są ludźmi nauki, kultury, biznesu. Rokrocznie opuszcza mury szkoły około 100 absolwentów. Szkoła od lat odnotowuje wysoki wskaźnik przyjęć na renomowane uczelnie, liczne są też sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym. Ilość szkolnych olimpijczyków jest dość pokaźna, i z roku na rok to grono powiększa się, co składa się na sukces placówki, która od lat ma swoje stałe miejsce w rankingu najlepszych szkół w Polsce. Największe sukcesy odnoszą olimpijczycy z takich przedmiotów, jak: język polski, historia, WOS, biologia, fizyka, chemia, ekologia, wiedza religijna, historia muzyki i filozofia.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących zajęciach pozalekcyjnych:  Zajęcia teatralne, Koło Chemiczne, Koło Filozoficzne, Koło Wolontariatu, Zajęcia w sekcjach sportowych, Koło Języka Polskiego, Szkolny Klub Robotyków, Zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych, Koło Matematyczne, Koło Europejskie.

Współpraca z uczelniami wyższymi
Szkoła współpracuje z Uczelniami Wyższymi: Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Politechniką Białostocką,Politechniką Warszawską. W ramach tej współpracy uczniowie realizują zajęcia na poziomie rozszerzonym z wykorzystaniem laboratoriów, bazy dydaktycznej i kadry z tych uczelni.