Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
Adres
al.Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów
Telefon
87 643 22 28
Fax
87 643 22 28
E-mail
Strona www
Dyrektor
Barbara Koronkiewicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
  • II LO
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • Dąb Niepodległości
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
Opis

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie jest jedyną szkołą w Polce noszącą tak zaszczytne imię, które bezpośrednio i jednoznacznie odwołuje się do tradycji i osiągnięć polskiej emigracji oraz Polaków mieszkających na Wschodzie. Społeczność szkoły poznaje i propaguje dzieje i dorobek polskiej emigracji oraz tych Polaków, których powojenne granice odcięły od ojczystego państwa.

Szkoła mieści się w zabytkowym budynku z 1927 roku. Posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, stadion sportowy z tartanową bieżnią i nowoczesne wielofunkcyjne boisko z poliuretanową nawierzchnią, dostęp do położonej nieopodal hali sportowej, siłownię (wykorzystywaną na zajęciach wychowania fizycznego).

W tradycję szkoły wpisana jest organizacja przedsięwzięć: kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na augustowskim cmentarzu, zaduszek patriotycznych, Szkolnego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej, Powiatowego Konkursu Translatorskiego z Języka Angielskiego, tygodnia z patronem szkoły, konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii”, Multimedialnego Projektu Literackiego, Konkursu Wiedzy Olimpijskiej, festynu rekreacyjno - sportowego „II LO dzieciom”.

Zalety II LO w Augustowie:

- wysoka jakość nauczania;

- sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach;

- kreatywni nauczyciele;

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania;

- pomoc w trudnościach;

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;

- opieka medyczna, pedagoga i psychologa;

- nauka na jedną zmianę (8.00 - 15.15);       

- bezpieczeństwo, wokół szkoły tereny zielone, posesja szkoły zabezpieczona ogrodzeniem.

Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu szkoła została w 2012 roku uhonorowana medalem Pro Memoria.

Potwierdzeniem reprezentowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie właściwego poziomu edukacyjnego i wychowawczego oraz zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa uczniom jest przyznany szkole w 2013 roku Certyfikat Wiarygodności „Wiarygodna Szkoła”.

W styczniu 2020 roku w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych portalu edukacyjnego „Perspektywy” szkoła uzyskała po raz kolejny tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2020”.

W marcu 2016 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie otrzymało certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie. Certyfikat przyznaje Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny placówkom, które chronią swoich uczniów przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmują działania nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie przez szkołę Certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny. Certyfikat jest również jasnym sygnałem dla rodziców, że posyłając dziecko do szkoły z certyfikatem, będzie ono wychowywane przez szkołę w wartościach rodzinnych i chronione przed szkodliwymi treściami.

7 grudnia 2017 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie zostało uhonorowane Nagrodą „Świadek Historii” w uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii narodu polskiego. Nagroda Honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana przez kapitułę, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach Polaki oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Spośród wszystkich szkół województwa podlaskiego jesteśmy czwartą szkołą, która ten zacny tytuł otrzymała i jedyną szkołą średnią.

13 kwietnia 2023 r. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie w XII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” uhonorowane zostało Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości. Wyróżnienie to otrzymują szkoły, które charakteryzują się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnymi metodami zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie swoją osobowość kształtują w myśl zasady: Vir honestus et bonus civis (Człowiek szlachetny i zacny obywatel).

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

II Liceum Ogólnokształcące położone jest przy alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Dojazd do szkoły ulokowany jest od strony ul. Partyzantów. Szkoła dysponuje samodzielnym parkingiem. Cała posesja szkoły, łącznie z parkingiem, jest ogrodzona.

Do dworca PKS można dojść w 15 minut, nieopodal szkoły (al. Kard. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów) znajdują się przystanki linii autobusowych MPK.

Szkoła pracuje na jedną zmianę: 8.00 - 15.15.  Podczas przygotowywania tygodniowego rozkładu zajęć pod uwagę bierzemy godziny odjazdu autobusów uczniów zamiejscowych.

Od roku szkolnego 2017/2018 dojazd uczniom do szkoły ułatwiają linie ekwiwalentne do linii PKS. Dzięki temu wzbogacił się katalog tras, przystanki są umiejscowione bliżej szkoły, a w bilety miesięczne  młodzież może zaopatrzyć się bezpośrednio w autobusie u przewoźnika. Tworzone trasy są odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników.

Historia
    II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie powołane zostało do życia decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach z dnia 24.08.1992 roku i przekształcone od 1 września 2002 roku w 3-letnią szkołę ponadgimnazjalną Uchwałą Nr 250/XXXV/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30.01.2002 roku. Szkoła mieści się w odrestaurowanym budynku z 1927 roku (najstarszym budynku szkolnym Augustowa). W przeszłości w budynku II Liceum Ogólnokształcącego siedzibę swoją miały następujące szkoły: - Państwowe Seminarium Nauczycielskie (1927 – 1936), - Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne (1933 – 1939), - 4- klasowa Szkoła Ćwiczeń, - Państwowe Liceum i Gimnazjum (1937 – 1939, 1945 – 1948), - Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego (1948 -1950), - Liceum Pedagogiczne (1950 – 1967), - Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (1964 – 1975), - Liceum Ogólnokształcące (1968 – (od 20 października 1973 im. Grzegorza Piramowicza) – 1975), - Szkoła Podstawowa nr 3 (1975 – 1988), - Szkoła Podstawowa nr 4 (1993 – 1994).
    Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zaliczony został do zabytków architektonicznych i otoczony opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    Nieopodal szkoły rośnie majestatyczny, stuletni „Dąb Niepodległości”, zasadzony ręką uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w 1928 roku. To niezwykłe drzewo zostało przez II Liceum Ogólnokształcące zgłoszone do konkursu Drzewo Roku 2017, znalazło się w finałowej szesnastce i zdobyło tytuł finalisty.
     Zabytkowe znaczenie posiada płyta pamiątkowa z 1928 roku, upamiętniająca 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości, umieszczona obok „Dębu Niepodległości”. Płyta ta we wrześniu 1939 roku (po wejściu wojsk sowieckich do Augustowa) miała zostać, na rozkaz komendanta władz okupacyjnych, rozbita na szczątki i wywieziona z miasta. Odnaleziona została dopiero w czerwcu 1992 roku. Obecnie pamiątkowa płyta umieszczona została na należnym jej miejscu.
    Na murach budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie znajdują się cztery pamiątkowe tablice:
a) tablica upamiętniająca profesorów i wychowanków seminarium nauczycielskiego, gimnazjum i liceum, którzy oddali życie za ojczyznę i tych, którzy odeszli (uczestnicy zjazdów koleżeńskich 1972 - 1993),
b) tablica upamiętniająca nauczycieli i uczniów liceum pedagogicznego w latach 1950 – 1969 (uczestnicy zjazdu absolwentów 3-4 czerwca 2000),
c) tablica upamiętniająca nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie (uczestnicy zjazdu absolwentów 1992 – 2017, 16 września 2017),
d) tablica „Dar Narodowy” upamiętniająca przekazanie 50 tys. zł przez pana Andrzeja Wajdę na rozpoczęcie restauracji budynku szkoły.
    Na posesji szkoły znajduje się pomnik wzniesiony w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, odsłonięty 15 kwietnia 2010 roku. Upamiętnia on nauczycieli i absolwentów Państwowego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Augustowie zamordowanych przez sowietów w kwietniu 1940 roku.
Koła zainteresowań

W szkole działają aktywnie:

koła przedmiotowe,

grupa teatralna „Antrakt”,

sekcje sportowe (lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, badminton),

zajęcia wokalno - instrumentalne,

zajęcia artystyczne w ramach działalności Galerii „Zaczarowane wyspy” (fotografia, witraż, rysunek, szkic, grafika komputerowa), studium artystyczne „Akwarelą i ołówkiem”;

szkolne koło wolontariackie „Ptaśki”,

Klub Historyczny im. Armii Krajowej,

koło gwaroznawcze (współpracujące z Towarzystwem Kultury Języka),

lektorat języka łacińskiego i kultury antycznej,

koło szachowe,

koło Caritas.

Bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski.


Kontakty zagraniczne

II Liceum Ogólnokształcące poprzez swoje imię bezpośrednio i jednoznacznie odwołuje się do tradycji i osiągnięć polskiej emigracji oraz Polaków mieszkających na Wschodzie.  

Dziedzictwo to stanowi skarbnicę ważnych wartości wychowawczych. Staramy się, aby nasza szkoła była miejscem pamięci o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny oraz ośrodkiem przekazującym wiedzę o ich historii, kulturze i dokonaniach. Szczególną opieką otaczamy Polaków mieszkających na Wschodzie (organizujemy letni wypoczynek dzieciom i młodzieży z rodzin o korzeniach polskich, świąteczne zbiórki żywności Polakom na Kresach, zbiórki przyborów szkolnych na potrzeby polskich środowisk szkolnych na Litwie, staramy się uczestniczyć w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych poza granicami naszego kraju, aby Polacy tam mieszkający, zwłaszcza starsi, doświadczali namiastki ojczyzny).

Współpracujemy ze Szkołą Średnią nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie oraz polskimi szkołami na Litwie: Gimnazjum w Ejszyszkach, Gimnazjum w Białej Wace, Gimnazjum w Turgielach, Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan; udało się nam nawiązać kontakt z malutką polską szkołą w Wierszynie (Rosja).

Osiągnięcia

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie stwarza uczniom znakomite warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania ich talentów, dlatego liczni uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych, w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach artystycznych i zawodach sportowych.

Uczniowie II LO to laureaci i finaliści olimpiad i konkursów:

- Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023),

- Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej (2019, 2020, 2021),

- Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (1996, 1999, 2002, 2018),

- Podlaskiej Olimpiady Chemicznej (2023),

- Olimpiady Języka Rosyjskiego (1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2009),

- Olimpiady Języka Angielskiego (2015),

- Olimpiady Ochrony Środowiska (1997),

- Konkursu „Parlamentaryzm w Polsce” w ramach Olimpiady Historycznej (1998, 1999, 2000),

- Konkursu „Obywatel - władza 1956 – 1980” zorganizowanego przez Fundację im. S. Batorego i Ośrodek „Karta” (1998),

- Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Najważniejsze wydarzenie w dziejach mojej społeczności” zorganizowanego przez Fundację im. S. Batorego i Ośrodek „Karta” (1999),

- Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego (2000),

- Ogólnopolskiego Konkursu „Katyń - Golgota Wschodu” (2000),

- Konkursu Historycznego „Łagry i obozy koncentracyjne - hańba XX wieku” (2000),

- Wojewódzkiego konkursu z zakresu obrony cywilnej, pierwszej pomocy i pożarnictwa (2000),

- Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie (2021, 2022),

- Olimpiady Wiedzy Religijnej (2001, 2002),

- Olimpiady Wiedzy Teologicznej (2019),

- Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2001, 2002, 2004, 2020, 2023),

- Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (2001, 2003, 2004),

- Międzynarodowego Konkursu „Europejski Tydzień Lasu” (2002, 2004, 2006),

- Ogólnopolskiego Konkursu Politechniki Białostockiej El-Robo-Mech (2023),

- Ogólnopolskiego Konkursu „Obcy wśród swoich” zorganizowanego przez Fundację im. S. Batorego i Ośrodek „Karta” (2002),

- Ogólnopolskiego Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w XX wieku” (2002),

- Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r.” (2005),

- Europejskiego Konkursu Językowo - Informatycznego „E-agle” (2005),

- Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Literackie kreacje 2009” (2009),

- Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” (2021, 2022),

- Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „Na olimpijskim szlaku - od Aten do Londynu” (2011),

- Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. S. Kaliskiego (2012, 2016, 2017, 2021, 2022),

- Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2015, 2016, 2017),

- Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki (Sosnowiec 2016),

- Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna (2016),

- Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” (2015),

- Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” (2017, 2018, 2021),

- Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno - Literackiego „Henryk Sienkiewicz. W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci” (2017),

- Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd” (2017, 2019),

- XXIII Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (2019),

- Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” (2017, 2019),

- Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej (2016, 2019),

- Podlaskich Mistrzostw Ortografii (2016, 2017, 2018),

- Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” (2014, 2015).

Za wybitne wyniki w nauce każdego roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego są nagradzani stypendiami: Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu Augustowskiego, dyrektora szkoły.

Wybitni uczniowie szkoły na zakończenie nauki są odznaczani medalem „Vir honestus et bonus civis” – medalem ustanowionym w 2012 roku w 20. rocznicę istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie – w uznaniu ich wysiłku włożonego w rozwój szkoły.

Młodzież IILO odnosi wiele sportowych sukcesów rangi powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Reprezentanci szkoły zdobyli laury w  dyscyplinach indywidualnych i drużynowych - największe sukcesy w softballu dziewcząt (tytuł mistrzowski w European Champions, 1997), baseballu chłopców (2. miejsce w European Big League Softball, 1998), lekkiej atletyce, pływaniu oraz grach zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa). Podkreśleniem osiągnięć sportowych oraz ukoronowaniem systematycznej pracy uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego było przyznanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Przewodniczącego Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego II Liceum Ogólnokształcącemu w Augustowie pucharu za najwyższy postęp w sporcie szkolnym szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2009/2010.

Uczniowie II LO trenują również w klubach sportowych, gdzie pod kierunkiem szkoleniowców osiągają znakomite wyniki, zdobywając tytuły mistrzów Polski i Europy (w skokach na nartach wodnych, w technikach Taekwon-do, w kajakarstwie, w karate kyokushin, w wyścigach rowerowych).

Zajęcia pozalekcyjne
W II LO uczniowie mogą rozwijać pasje:

- teatralne;

- sportowe (lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, badminton);

- wokalne i instrumentalne;

- artystyczne (fotografia, witraż, rysunek, szkic, grafika komputerowa, studium artystyczne „Akwarelą i ołówkiem”);

- wolontariackie;

- historyczne (z naciskiem na historię regionalną, przy szkole prężnie działa Klub Historyczny im. Armii Krajowej);

- językowe;

- samorządności młodzieżowej;

- badawcze;

- szachowe.


Zakres wiekowy
14/15-19/20 lat
Drzwi otwarte


Sekretariat szkoły pracuje każdego dnia, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, szkoła jest otwarta i dostępna w godz. 7.00 - 20.00 i w tym czasie można naszą placówkę obejrzeć.


Współpraca z pracodawcami
W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach doradztwa edukacyjno - zawodowego, w ramach których przybliżamy uczniom wiedzę o zawodach, pomagamy młodym ludziom poznać samych siebie, tzn. to, co ich interesuje, jakie mają talenty, umiejętności, cechy charakteru; towarzyszymy w planowaniu ścieżki edukacyjnej, umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do wymarzonego zawodu.
Współpraca z uczelniami wyższymi

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie współpracuje z uczelniami:

- z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

- z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

- z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku,

- z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,

- z Uniwersytetem Morskim w Gdyni,

- z Wydziałem Nauk Informatyczno-Technologicznych Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,

- z Instytutem Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,

- z Wydziałem Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

- z Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach

 

Adres email IODO
kontakt@odoonline.pl
Telefon IODO
87 643 22 28
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
II Liceum Ogólnokształcące w Augustwoie im. Polonii i Polaków na Świecie, al. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów
Telefon jednostki przetwarzającej dane
87 643 22 28
E-mail jednostki przetwarzającej dane
2lo@st.augustow.wrotapodlasia.pl