Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
Adres
al.Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów
Telefon
87 643 22 28
Fax
87 643 22 28
E-mail
Strona www
Dyrektor
Barbara Koronkiewicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
  • II LO
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • Dąb Niepodległości
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie
Opis

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie jest jedyną szkołą w Polce noszącą imię, które bezpośrednio i jednoznacznie odwołuje się do tradycji i osiągnięć polskiej emigracji oraz Polaków mieszkających na Wschodzie. Społeczność szkoły poznaje i propaguje dzieje i dorobek polskiej emigracji oraz tych Polaków, których powojenne granice odcięły od ojczystego państwa.

Szkoła mieści się w zabytkowym budynku z 1927 roku. Posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, stadion sportowy z tartanową bieżnią i nowoczesne wielofunkcyjne boisko z poliuretanową nawierzchnią, dostęp do położonej nieopodal hali sportowej, siłownię (wykorzystywaną na zajęciach wychowania fizycznego).

W tradycję szkoły wpisana jest organizacja przedsięwzięć: kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na augustowskim cmentarzu, zaduszek patriotycznych, Szkolnego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej, Powiatowego Konkursu Translatorskiego z Języka Angielskiego, tygodnia z patronem szkoły, konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii”, Multimedialnego Projektu Literackiego, Konkursu Wiedzy Olimpijskiej, festynu rekreacyjno - sportowego „II LO dzieciom”.

Zalety II LO w Augustowie:

- wysoka jakość nauczania;

- sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach;

- kreatywni nauczyciele;

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania;

- skuteczna pomoc psychologiczno - pedagogiczna;

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;

- opieka medyczna, pedagoga i psychologa;

- nauka na jedną zmianę (8.00 - 15.15);       

- bezpieczeństwo, wokół szkoły tereny zielone, posesja szkoły zabezpieczona ogrodzeniem.

Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu szkoła została w 2012 roku uhonorowana medalem Pro Memoria.

Potwierdzeniem reprezentowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie właściwego poziomu edukacyjnego i wychowawczego oraz zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa uczniom jest przyznany szkole w 2013 roku Certyfikat Wiarygodności „Wiarygodna Szkoła”.

Od 2015 roku cyklicznie w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych portalu edukacyjnego „Perspektywy” II LO uzyskuje tytuł honorowy "Srebrnej" lub "Brązowej" Szkoły.

W marcu 2016 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie otrzymało certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie. Certyfikat przyznaje Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny placówkom, które chronią swoich uczniów przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmują działania nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Certyfikat jest również jasnym sygnałem dla rodziców, że posyłając dziecko do szkoły z certyfikatem, będzie ono wychowywane przez szkołę w wartościach rodzinnych i chronione przed szkodliwymi treściami.

7 grudnia 2017 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie zostało uhonorowane Nagrodą „Świadek Historii” w uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii narodu polskiego. Nagroda Honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana przez kapitułę, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach Polaki oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Spośród wszystkich szkół województwa podlaskiego jesteśmy czwartą szkołą, która ten zacny tytuł otrzymała i jedyną szkołą średnią.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie swoją osobowość kształtują w myśl zasady: Vir honestus et bonus civis (Człowiek szlachetny i zacny obywatel).

Oferta
Dojazd

II Liceum Ogólnokształcące położone jest przy alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Dojazd do szkoły ulokowany jest od strony ul. Partyzantów. Szkoła dysponuje samodzielnym parkingiem. Cała posesja szkoły, łącznie z parkingiem, jest ogrodzona.

Do dworca PKS można dojść w 15 minut, nieopodal szkoły (al. Kard. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów) znajdują się przystanki linii autobusowych MPK.

Szkoła pracuje na jedną zmianę: 8.00 - 15.15.  Podczas przygotowywania tygodniowego rozkładu zajęć pod uwagę bierzemy godziny odjazdu autobusów uczniów zamiejscowych.

Od roku szkolnego 2017/2018 dojazd uczniom do szkoły ułatwiają linie ekwiwalentne do linii PKS. Dzięki temu wzbogacił się katalog tras, przystanki są umiejscowione bliżej szkoły, a w bilety miesięczne  młodzież może zaopatrzyć się bezpośrednio w autobusie u przewoźnika. Tworzone trasy są odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników.

Historia
    II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie powołane zostało do życia decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach z dnia 24.08.1992 roku i przekształcone od 1 września 2002 roku w 3-letnią szkołę ponadgimnazjalną Uchwałą Nr 250/XXXV/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30.01.2002 roku. Szkoła mieści się w odrestaurowanym budynku z 1927 roku (najstarszym budynku szkolnym Augustowa). W przeszłości w budynku II Liceum Ogólnokształcącego siedzibę swoją miały następujące szkoły: - Państwowe Seminarium Nauczycielskie (1927 – 1936), - Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne (1933 – 1939), - 4- klasowa Szkoła Ćwiczeń, - Państwowe Liceum i Gimnazjum (1937 – 1939, 1945 – 1948), - Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego (1948 -1950), - Liceum Pedagogiczne (1950 – 1967), - Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (1964 – 1975), - Liceum Ogólnokształcące (1968 – (od 20 października 1973 im. Grzegorza Piramowicza) – 1975), - Szkoła Podstawowa nr 3 (1975 – 1988), - Szkoła Podstawowa nr 4 (1993 – 1994).
    Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zaliczony został do zabytków architektonicznych i otoczony opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    Nieopodal szkoły rośnie majestatyczny, stuletni „Dąb Niepodległości”, zasadzony ręką uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w 1928 roku. To niezwykłe drzewo zostało przez II Liceum Ogólnokształcące zgłoszone do konkursu Drzewo Roku 2017, znalazło się w finałowej szesnastce i zdobyło tytuł finalisty.
     Zabytkowe znaczenie posiada płyta pamiątkowa z 1928 roku, upamiętniająca 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości, umieszczona obok „Dębu Niepodległości”. Płyta ta we wrześniu 1939 roku (po wejściu wojsk sowieckich do Augustowa) miała zostać, na rozkaz komendanta władz okupacyjnych, rozbita na szczątki i wywieziona z miasta. Odnaleziona została dopiero w czerwcu 1992 roku. Obecnie pamiątkowa płyta umieszczona została na należnym jej miejscu.
    Na murach budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie znajdują się cztery pamiątkowe tablice:
a) tablica upamiętniająca profesorów i wychowanków seminarium nauczycielskiego, gimnazjum i liceum, którzy oddali życie za ojczyznę i tych, którzy odeszli (uczestnicy zjazdów koleżeńskich 1972 - 1993),
b) tablica upamiętniająca nauczycieli i uczniów liceum pedagogicznego w latach 1950 – 1969 (uczestnicy zjazdu absolwentów 3-4 czerwca 2000),
c) tablica upamiętniająca nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie (uczestnicy zjazdu absolwentów 1992 – 2017, 16 września 2017),
d) tablica „Dar Narodowy” upamiętniająca przekazanie 50 tys. zł przez pana Andrzeja Wajdę na rozpoczęcie restauracji budynku szkoły.
    Na posesji szkoły znajduje się pomnik wzniesiony w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, odsłonięty 15 kwietnia 2010 roku. Upamiętnia on nauczycieli i absolwentów Państwowego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Augustowie zamordowanych przez sowietów w kwietniu 1940 roku.
Koła zainteresowań

W szkole działają aktywnie:

koła przedmiotowe,

grupa teatralna „Antrakt”,

sekcje sportowe (lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, badminton),

Szkolny Klub Sportowy,

zajęcia wokalno - instrumentalne,

zajęcia artystyczne w ramach działalności Galerii „Zaczarowane wyspy” (fotografia, witraż, rysunek, szkic, grafika komputerowa), studium artystyczne „Akwarelą i ołówkiem”;

szkolne koło wolontariackie „Ptaśki”,

Klub Historyczny im. Armii Krajowej,

koło gwaroznawcze (współpracujące z Towarzystwem Kultury Języka),

lektorat języka łacińskiego i kultury antycznej,

koło szachowe,

koło Caritas.

Bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski.


Kontakty zagraniczne

II Liceum Ogólnokształcące poprzez swoje imię bezpośrednio i jednoznacznie odwołuje się do tradycji i osiągnięć polskiej emigracji oraz Polaków mieszkających na Wschodzie.  

Dziedzictwo to stanowi skarbnicę ważnych wartości wychowawczych. Staramy się, aby nasza szkoła była miejscem pamięci o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny oraz ośrodkiem przekazującym wiedzę o ich historii, kulturze i dokonaniach. Szczególną opieką otaczamy Polaków mieszkających na Wschodzie (organizujemy letni wypoczynek dzieciom i młodzieży z rodzin o korzeniach polskich, świąteczne zbiórki żywności Polakom na Kresach, zbiórki przyborów szkolnych na potrzeby polskich środowisk szkolnych na Litwie, staramy się uczestniczyć w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych poza granicami naszego kraju, aby Polacy tam mieszkający, zwłaszcza starsi, doświadczali namiastki ojczyzny).

Współpracujemy ze Szkołą Średnią nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie oraz polskimi szkołami na Litwie: Gimnazjum w Ejszyszkach, Gimnazjum w Białej Wace, Gimnazjum w Turgielach, Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan; udało się nam nawiązać kontakt z malutką polską szkołą w Wierszynie (Rosja).

Osiągnięcia

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie stwarza uczniom znakomite warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania ich talentów, dlatego liczni uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych, w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach artystycznych i zawodach sportowych.

Uczniowie II LO to laureaci i finaliści olimpiad i konkursów:

- Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021),

- Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej (2019, 2020, 2021),

- Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (1996, 1999, 2002, 2018),

- Olimpiady Języka Rosyjskiego (1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2009),

- Olimpiady Języka Angielskiego (2015),

- Olimpiady Ochrony Środowiska (1997),

- Konkursu „Parlamentaryzm w Polsce” w ramach Olimpiady Historycznej (1998, 1999, 2000),

- Konkursu „Obywatel - władza 1956 – 1980” zorganizowanego przez Fundację im. S. Batorego i Ośrodek „Karta” (1998),

- Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Najważniejsze wydarzenie w dziejach mojej społeczności” zorganizowanego przez Fundację im. S. Batorego i Ośrodek „Karta” (1999),

- Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego (2000),

- Ogólnopolskiego Konkursu „Katyń - Golgota Wschodu” (2000),

- Konkursu Historycznego „Łagry i obozy koncentracyjne - hańba XX wieku” (2000),

- Wojewódzkiego konkursu z zakresu obrony cywilnej, pierwszej pomocy i pożarnictwa (2000),

- Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie (2021, 2022),

- Olimpiady Wiedzy Religijnej (2001, 2002),

- Olimpiady Wiedzy Teologicznej (2019),

- Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2001, 2002, 2004, 2020),

- Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (2001, 2003, 2004),

- Międzynarodowego Konkursu „Europejski Tydzień Lasu” (2002, 2004, 2006),

- Ogólnopolskiego Konkursu „Obcy wśród swoich” zorganizowanego przez Fundację im. S. Batorego i Ośrodek „Karta” (2002),

- Ogólnopolskiego Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w XX wieku” (2002),

- Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r.” (2005),

- Europejskiego Konkursu Językowo - Informatycznego „E-agle” (2005),

- Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Literackie kreacje 2009” (2009),

- Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” (2021, 2022),

- Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „Na olimpijskim szlaku - od Aten do Londynu” (2011),

- Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. S. Kaliskiego (2012, 2016, 2017, 2021, 2022),

- Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2015, 2016, 2017),

- Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki (Sosnowiec 2016),

- Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna (2016),

- Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” (2015),

- Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” (2017, 2018, 2021),

- Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno - Literackiego „Henryk Sienkiewicz. W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci” (2017),

- Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd” (2017, 2019),

- XXIII Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (2019),

- Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” (2017, 2019),

- Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej (2016, 2019),

- Podlaskich Mistrzostw Ortografii (2016, 2017, 2018),

- Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” (2014, 2015).

W II LO systematycznie wzrastają efekty kształcenia, co potwierdzają wyniki egzaminu maturalnego.

 II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie to Szkoła Maturalna na 100%. Na osiąganie przez maturzystów wysokich wyników egzaminu mają wpływ wdrażane w szkole różnorodne metody i formy pracy, które aktywizują wszystkich uczniów, stwarzają im możliwości wykazania się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą.

Za wybitne wyniki w nauce każdego roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego są nagradzani stypendiami: Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu Augustowskiego, dyrektora szkoły.

Wybitni uczniowie szkoły na zakończenie nauki są odznaczani medalem „Vir honestus et bonus civis” – medalem ustanowionym w 2012 roku w 20. rocznicę istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie – w uznaniu ich wysiłku włożonego w rozwój szkoły.

Młodzież IILO odnosi wiele sportowych sukcesów rangi powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Reprezentanci szkoły zdobyli laury w  dyscyplinach indywidualnych i drużynowych - największe sukcesy w softballu dziewcząt (tytuł mistrzowski w European Champions, 1997), baseballu chłopców (2. miejsce w European Big League Softball, 1998), lekkiej atletyce, pływaniu oraz grach zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa). Podkreśleniem osiągnięć sportowych oraz ukoronowaniem systematycznej pracy uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego było przyznanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Przewodniczącego Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego II Liceum Ogólnokształcącemu w Augustowie pucharu za najwyższy postęp w sporcie szkolnym szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2009/2010.

Uczniowie II LO trenują również w klubach sportowych, gdzie pod kierunkiem szkoleniowców osiągają znakomite wyniki, zdobywając tytuły mistrzów Polski i Europy (w skokach na nartach wodnych, w technikach Taekwon-do, w kajakarstwie, w karate kyokushin, w wyścigach rowerowych).

 

Zajęcia pozalekcyjne
W II LO uczniowie mogą rozwijać pasje:

- teatralne;

- sportowe (lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, badminton);

- wokalne i instrumentalne;

- artystyczne (fotografia, witraż, rysunek, szkic, grafika komputerowa, studium artystyczne „Akwarelą i ołówkiem”);

- wolontariackie;

- historyczne (z naciskiem na historię regionalną, przy szkole prężnie działa Klub Historyczny im. Armii Krajowej);

- językowe;

- samorządności młodzieżowej;

- badawcze;

- szachowe.


Zakres wiekowy
14/15-19/20 lat
Drzwi otwarte


Sekretariat szkoły pracuje każdego dnia, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, szkoła jest otwarta i dostępna w godz. 7.00 - 20.00 i w tym czasie można naszą placówkę obejrzeć.


Współpraca z pracodawcami
W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach doradztwa edukacyjno - zawodowego, w ramach których przybliżamy uczniom wiedzę o zawodach, pomagamy młodym ludziom poznać samych siebie, tzn. to, co ich interesuje, jakie mają talenty, umiejętności, cechy charakteru; towarzyszymy w planowaniu ścieżki edukacyjnej, umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do wymarzonego zawodu.
Współpraca z uczelniami wyższymi

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie współpracuje z uczelniami:

- z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

- z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

- z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku,

- z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,

- z Uniwersytetem Morskim w Gdyni,

- z Wydziałem Nauk Informatyczno-Technologicznych Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,

- z Instytutem Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,

- z Wydziałem Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

- z Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach