Augustów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
Zespół szkół
Adres
al.Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
Telefon
876432861
Fax
876432861
E-mail
Strona www
Dyrektor
Grzegorz Augusewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Opis
Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, pracowniami zajęć praktycznych: nowoczesny sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych, spawalnictwa, diagnostyki samochodowej, elektryczna, gastronomiczne. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu nauczycieli oraz dobrze przygotowanej bazie dydaktycznej uczniowie mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Obecnie w ZSZ nr 1 uczy się około 230 uczniów, którzy kształcą się w różnych zawodach. Zatrudnieni są nie tylko specjaliści przygotowujący młodzież do wykonywania zawodu ale także wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 1. Gwarancja bezpieczeństwa i przyjaznej uczniom atmosfery. 2. Internet dostępny w każdym pomieszczeniu dydaktycznym. 3. Pewność nauki w szkole bardzo dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne. 4. Doskonale wyposażona biblioteka i czytelnia multimedialna. 5. Nauka języków w pracowniach językowych. 6. Możliwość zdobycia zawodu poszukiwanego na rynku pracy. Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia. Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Komunikacją miejską - wszystkie linie.
Historia
Nasz szkoła została wzniesiona w 1967 r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Do roku 2002 istniała jako Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych. Uchwałą Rady Powiatu z dniem 4.02.2002r. powstało Augustowskie Centrum Edukacyjne, które jest największą placówką edukacyjna w Augustowie. W historii istnienia (łącznie z ZSBE) jego mury opuściło około 5000 absolwentów. Od początku swej pracy szkoła rozwija się, wprowadzane są nowe kierunki kształcenia oraz zmienia się kadra nauczycielska.
Koła zainteresowań
Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK Uczniowski Klub Sportowy CENTRUM Międzyoddziałowa klasa siatkarska Kółko strzeleckie Kółko fizyczne Kółko historyczne Kółko języka francuskiego Koło teatralne Kółko fotograficzne Koło wolontariatu Boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne w ramach projektu "Moje boisko Orlik 2012"
Kontakty zagraniczne
Dania Niemcy Białoruś
Osiągnięcia
Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych