Zielona Góra
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika

Adres
ul.Wrocławska 65A, 65-218 Zielona Góra
Telefon
683 208 409
Fax
683 208 409
E-mail
sekretariat@mojaszkola.pl
Strona www
http://www.mojaszkola.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika ma do zaproponowania jedną z ciekawszych ofert na edukacyjnym rynku zielonogórskim. Placówka ma spore doświadczenie w przygotowaniu młodych ludzi do zdobycia wykształcenia ogólnego i osiągnięcia określonych kwalifikacji zawodowych. W roku szkolnym 2019/2020 będziemy kształcić młodzież na kierunkach:?

  • technik mechanik - dla chętnych możliwość wzięcia udziału w innowacji: wojskowa klasa mundurowa
  • technik logistyk -   dla chętnych możliwość wzięcia udziału w innowacji: wojskowa klasa mundurowa
  • technik elektryk
  • technik mechanik lotniczy
  • operator obrabiarek skrawających (szkoła branżowa I stopnia)
  • elektryk (szkoła branżowa I stopnia)

Szkoła realizuje innowację pedagogiczną:

Technik logistyk/technik mechanik – wojskowa klasa mundurowa: głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań wojskowych oraz sprawności sportowej uczniów. Specyfiką klasy wojskowej jest wprowadzenie do planu nauczania dodatkowych specjalistycznych zajęć wojskowych prowadzonych w szkole i w jednostce wojskowej. Instruktorami są doświadczeni specjaliści zawodowi wojskowi z lubuskich jednostek. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i wyboru drogi zawodowej.

Szkoła jako jedyna z Zielonej Górze bierze udział w programie „ Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Partnerami w Programie są wybrane jednostki wojskowe na terenie województwa lubuskiego.W 2019 zakończyła się budowa specjalistycznego warsztatu, który został wyposażony w najnowocześniejsze obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie (CNC). Jest to także ośrodek egzaminacyjny dla uczniów w zawodzie technik mechanik.Miasto Zielona Góra realizuje jeden z największych projektów unijnych  Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT ”. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika mają możliwość skorzystania z płatnych staży oraz bezpłatnej oferty kształcenia kursowego dla poszczególnych zawodów

·         Technik mechanik – „Spawanie gazowe” , „Spawanie MAG”, „Spawanie elektryczne”,  „Obsługa programu AutoCad”,

·         Technik logistyk – „Operator wózków widłowych”, „Czas pracy kierowcy”,

·         Technik elektryk – „Uprawnienia energetyczne do 1 kV”,

·          „Prawo jazdy kat. B”


Dodatkowe informacje:

- egzaminy zawodowe odbywają się w naszej szkole, gdyż posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego w prowadzonych kwalifikacjach zawodowych,

- stypendia i oferty pracy od firm dla najlepszych uczniów,

- dla najlepszych uczniów kurs pilotażu do licencji PPL(A) na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej,

- dla uczniów technik mechanik lotniczy praktyki w nowoczesnej stacji obsługowej na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej,

- wspólne działanie uczniów w określonych zadaniach społecznych,

- doświadczenie i współpraca nauczycieli zapewniająca wysoki poziom kształcenia,

- realizacja współpracy międzynarodowej,

- realizacja programu rozszerzonej nauki języka obcego, matematyki, geografii, fizyki,

- bezpieczna szkoła objęta monitoringiem,

- Internet bezprzewodowy dla uczniów,

- świetlica, sklepik,

- biblioteka i czytelnia doposażona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2018.