Zielona Góra
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika

Adres
ul.Wrocławska 65A, 65-218 Zielona Góra
Telefon
68 320 84 09
E-mail
sekretariat@mojaszkola.pl
Strona www
http://www.mojaszkola.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika ma do zaproponowania ofertę edukacyjną ściśle związaną z lokalnym rynkiem pracy. Placówka ma spore doświadczenie w przygotowaniu młodych ludzi do zdobycia wykształcenia ogólnego i osiągnięcia określonych kwalifikacji zawodowych. W roku szkolnym 2022/2023 będziemy kształcić młodzież na kierunkach:

  • technik mechanik
  • technik elektryk
  • technik logistyk
  • technik mechanik lotniczy
  • technik automatyk

Wszyscy uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w innowacji Wojskowe Klasy Mundurowe.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań wojskowych oraz sprawności sportowej uczniów. Instruktorami są doświadczeni specjaliści, zawodowi wojskowi z lubuskich jednostek. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia
i wyboru drogi zawodowej.

W klasach starszych kontynuowany jest program  „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Partnerami
w Programie są wybrane jednostki wojskowe na terenie województwa lubuskiego. 

Szkoła posiada specjalistyczne pracownie warsztatowe, wyposażone w najnowocześniejsze obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie ( CNC ). Jest to także ośrodek egzaminacyjny dla uczniów w zawodzie technik mechanik.

Jako jedyna szkoła w Zielonej Górze realizujemy kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy. Zajęcia praktyczne dla tego zawodu będą realizowane
z wykorzystaniem infrastruktury Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i bazy Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Wybrani uczniowie naszej szkoły uczestniczą
w kursie pilotażu zakończonym zdobyciem licencji pilotowania samolotu PPL (A).Miasto Zielona Góra realizuje jeden z największych projektów unijnych  Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT ”. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika mają możliwość skorzystania z  bezpłatnej oferty kształcenia kursowego dla poszczególnych zawodów:


Technik mechanik – Spawanie gazowe , Spawanie MAG,  Obsługa programu AutoCad.
Technik logistyk – Operator wózków widłowych, Czas pracy kierowcy.
Technik elektryk – Uprawnienia energetyczne do 1 kV,
 


Dodatkowe informacje:


- egzaminy zawodowe odbywają się w naszej szkole, gdyż posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego
w prowadzonych kwalifikacjach  zawodowych,

- stypendia i oferty pracy od firm dla najlepszych uczniów,

- dla najlepszych uczniów kurs pilotażu do licencji PPL(A) na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej,

- dla uczniów technik mechanik lotniczy praktyki w nowoczesnej stacji obsługowej na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej,

- wspólne działanie uczniów w określonych zadaniach społecznych,

- doświadczenie i współpraca nauczycieli zapewniająca wysoki poziom kształcenia,

- realizacja współpracy międzynarodowej,

- realizacja programu rozszerzonej nauki języka obcego, matematyki, geografii, fizyki,

- bezpieczna szkoła objęta monitoringiem,

- Internet bezprzewodowy dla uczniów,

- świetlica, sklepik,

- biblioteka i czytelnia doposażona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2018.