Zielona Góra
Wniosek
Zielona Góra - Szkoła Ponadpodstawowa 2023 r.
 • Dane dziecka
 • Szkoła obwodowa
 • Wybrane szkoły
 • Szkoła podstawowa
 • Kryteria uzupełniające
 • Inne dane
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane placówki 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   I Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
   Oddziały:
   III Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   IV Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   V Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze
   Oddziały:
   Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
   Oddziały:
   Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego"
   Oddziały:
   Liceum Ogólnokształcące Salomon
   Oddziały:
   Technikum nr 1
   Oddziały:
   Technikum nr 2
   Oddziały:
   Technikum Nr 3
   Oddziały:
   Technikum Nr 4
   Oddziały:
   Technikum Nr 5
   Oddziały:
   Technikum
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I Stopnia PBO
   Oddziały:
   Technikum w Czerwieńsku
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
   Oddziały:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Szkoła podstawowa którą ukończył kandydat

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Kryteria uzupełniające (różnicujące)

      Popraw następujące dane:
       Popraw następujące dane:

        Inne dane o kandydacie

        Popraw następujące dane:
         Popraw następujące dane:

          Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

          Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w placówce / szkole pierwszego wyboru.

          Dopiero po złożeniu podania w placówce/ szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

          W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

              Przeładuj obrazek
           
          Zapisz Anuluj

          Popraw następujące dane:

           • Dane dziecka
           • Szkoła obwodowa
           • Wybrane szkoły
           • Szkoła podstawowa
           • Kryteria uzupełniające
           • Inne dane
           • Zakończ