Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Poradnik dla kandydata
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających
Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kanadydata
Zasady punktowania osiągnięć kandydatów (absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021
Terminy podstępowania rekrutacyjnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego z dnia 27 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 671)
Potwierdzenie woli podjęcia nauki