Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Poradnik dla absolwenta szkoły podstawowej
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających
Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kanadydata
Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023
Terminy postępowania rekrutacyjnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego z dnia 21 sierpnia 2019 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego z dnia 27 marca 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 671)
Potwierdzenie woli podjęcia nauki
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły