Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Poradnik dla absolwenta szkoły podstawowej
Załącznik nr 1 - Dokumenty potwierdzające kryteria uzupełniające
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata
Załącznik nr 3 - Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021-2022
Załącznik nr 4 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły
Załącznik nr 5 -Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021-2022
Załącznik nr 6 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
Załącznik nr 7 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Załącznik nr 8 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki