Zielona Góra
Technikum
Technikum w Czerwieńsku - 1 d T - technik pojazdów kolejowych
Nazwa oddziału

 1 d T - technik pojazdów kolejowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

Zawody

 Technik transportu kolejowego

Opis