Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - I b - oddział przygotowania wojskowego - 2023
Nazwa oddziału

 I b - oddział przygotowania wojskowego - 2023

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone
  • historia lub matematyka lub język angielski
Dodatkowe wymagania

 Egzamin sprawnościowy

Opis

Oddział przygotowania wojskowego to projekt  realizowany w klasach od pierwszej do trzeciej liceum w ilości nie mniejszej niż 2 godziny lekcyjne z przedmiotu „przygotowanie wojskowe”. Program został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Jego celem jest przygotowanie kadetów do służby wojskowej, rozwijanie umiejętności  przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i  obronnych. 

Specjalistyczne szkolenie wojskowe kończy się zgrupowaniem poligonowym z elementami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności w klasie czwartej. 

Dodatkowe wymagania: zaliczenie testu sprawnościowego w ramach rekrutacji.

Termin egzaminu sprawnościowego:  12 czerwca 2023 r. w godz. 10.00-12.00 (wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testów, ćwiczeń).

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu egzaminu sprawnościowego.